Alternatif kök kanal dezenfeksiyon yöntemlerine maruz kalmış kök dentininin kırılma direnci


TOPÇUOĞLU H. S. , DEMİRBUĞA S. , TUNCAY Ö., KESİM B.

20. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odası Uluslararası Bilimsel Kongresi, 8 - 10 Kasım 2013