Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Suriyeli Yazar Zekeriya Tâmir’in Öykülerinde Polis Devleti

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ AKADEMİ DERGİSİ, ss.39-50, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alâkatu'l-Kurân bi'ş-Şi'r

ESKİ YENİ, ss.103-121, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüzüncü Doğum Yılında Necib Mahfuz

TEMRİN, ss.10-12, 2012 (Hakemsiz Dergi)

İbn Sinân el-Hafâcî'ye Göre Fesâhat

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.137-152, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yirmizci Yüzyılın İlk Yarısında Fas (Mağrip) Şiiri

AVRASYA ETÜDLERİ, no.40, ss.301-324, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuseyyir Azze ve Mezhebî Şiirleri

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1-18, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Servet Abaza

YEDİ İKLİM, ss.24-25, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Zekeriya Tâmir'in Öyküleri Üzerine"

YEDİ İKLİM, ss.34-35, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Filistinli Öykücü Hasan Hamîd

YEDİ İKLİM, ss.50, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Arap Şiirinde Fahr Teması

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.149-160, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ebû Hilâl el-Askerî'ye Göre Lafız ve Anlam

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.141-157, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kahirenin Romancısı Necîb Mahfûz

YEDİ İKLİM, ss.64-66, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Kudâme b. Cafer'e Göre Şiir Kusurları

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.131-155, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İbn Kuteybeye Göre Şiirde Yetenek Sorunu

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.179-186, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kudâme b. Cafere Göre Şiir Temaları ve Şiir Anlamlarında Ahlak Sorunu

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.175-189, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eski Arap Eleştirmenlerine Göre Şiir Anlamlarında Doğruluk Sorunu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.223-247, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aristoteles Poetikasının Arap Edebiyatındaki Yansımaları

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.255-281, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arap Dilinde Talîl ve Hüsni Talîl

BILIMNAME, ss.129-139, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Irak Halk Dilinde Dört Türkçe Son Ek (Saduk Masliyehten Çeviri)

BILIMNAME, ss.133-141, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Suriyeli Yazar Zekeriya Tâmir’in Öykülerinde Polis Devleti

, Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Edebiyat Günleri -Ortadoğu'yu Yazmak-, Bursa, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2015, ss.293-303

İbn Sinânın Poetikası

ULUSLARARASI İBN SİNA SEMPOZYUMU, İBB Kültür A.Ş. YAYINLARI, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2008, cilt.2, ss.231-236

Kitap & Kitap Bölümleri

Kur'an'ın Arap Diline Tesiri

İslam Öncesi Araplarda Dil ve Edebiyat, Mustafa Çağrıcı, Editör, Kuramer, İstanbul, ss.115-158, 2019

Ansiklopedide Bölümler

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.218-219, 2016

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.576, 2016

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.575-576, 2016

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.254-255, 2016

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.455, 2016

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.620-621, 2016

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.5-6, 2016

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.311-312, 2013

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.172-173, 2011

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.130-131, 2011

Diğer Yayınlar