Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yarık Damak Dudak Cerrahisi Sonrasında İlk 24 Saat Hemşirelik Bakımı

3. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi, Konya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2019

Cerrahi Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Bakım Odaklı Uygulamalarının Hemşire- Hasta Etkileşimine Etkisi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Normoterminin Cerrahi Sonrası ve Kronik Yarada Etkileri

13. ULUSAL YARA KONGRESİ(ULUSLARARASI KATILIMLI), Antalya, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, ss.246