Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Performance analysis of make-to-order manufacturing systems under different workload control regimes

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS, cilt.90, sa.2, ss.169-186, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Modelling flow and jobbing shops as a queueing network for workload control

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS, cilt.78, sa.3, ss.271-285, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Zamana Bağlı Müşteri Geliş Oranlarına Sahip Sistemlerin Performans Analizi: Banka Uygulaması

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, cilt.20, ss.16-31, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Strategic Management Modelling for Evaluation of Management Awareness

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.151-168, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cyber-Supply chain models for the 21st century

International Conference on Industrial Logistics-ICIL’99, Rusya, 1 - 04 Ocak 1999, ss.354-360

Kitap & Kitap Bölümleri

DÜNYA ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNÜN REKABET DÜZEYİVE BU PİYASADA TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASIREKABET GÜCÜ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırmave Değerlendirmeler -2019, Sait Erdal DİNÇER, Sinan SÖNMEZ, Mustafa BOSTANCI, Ertan ÖZÇOBAN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.381-394, 2019