Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Short Distance Falls and Shaken Baby Syndrome: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.766-771, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Soccer related sudden deaths in Turkey

JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE, cilt.7, ss.292-298, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar