Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2005 - 2011 Tıpta Uzmanlık

    Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2011 Tıpta Uzmanlık

    Vücuttan elektrik akımı geçirilen ratlarda serum kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein ve troponin i düzeyleri ile kalp histopatolojisinin tanısal değerinin araştırılması

    Erciyes Üniversitesi, Dahili Tıp Bil., Adli Tıp