Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Koloniler Çğı'nda (M.Ö: 1975-1725) Önemli Bir Siyasi Teşekkül: Ulama Krallığı, Prof. Dr. Kemal GÖDE Armağan sayısı, Isparta 2013, s. 163-176.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.163-176, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda (M.Ö. 1975-1725) Timelkiya Krallığı,

Erciyes Üniversites Sosyal Bilimler Enstitüsü DErgisi, ss.121-131, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kültepe Metinlerine Göe Eski Anadolu Ve Asur’da Yemin’in Anlamı”, History Studies Prof. Dr. Enver Konuk Armağanı / 2012.

History Studies, International Journal of History, ss.413-422, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Asur Ticaret Kolonileri Devrinde Nevşehir Yöresinde Varlığını Sürdüren WAŠHANİA Krallığı” History Studies Volume 2 / 3 2010.

History Studies, International Journal of History, ss.307-316, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Wahšušana krallığı"

BELLETEN, ss.686-706, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Asur Toplumu’nda Çocuklara Ad Verme Geleneği”

TURKISH STUDIES, ss.592-607, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Cumhuriyet’in 80. Yılında Kültepe Kaniš Kazıları”,

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, ss.151-166, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Asurlu Tüccarlarım Mektupları’nda Şahit Tutulan Tanrılar”

Akademi Günlüğü Toplumsal Araştırmalar Dergisi,, ss.21-28, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anadolu’daki Eski Asur Koloni Mahkemeleri”

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, ss.121-151, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eski Asur Hukuku’nda Kız Çocukların Baba Mirasından Payı”,

Kadın-Women 2000, ss.37-50, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Asur ve Anadolu’da Kaššum Görevlisi”,

Archivum Anatolicum,, ss.203-212, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koloni Çağı’nda Anadolu’da Bulunan Asurlu Görevliler”

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, ss.69-88, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Sin Rahiplerinin Anadolu’daki Faaliyetleri”,

Archivum Anatolicum, ss.237-244, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kültepe Metinlerinde Geçen Rahip ve Rahibelerin Aile ve Toplumdaki Konumu”,

AÜ DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi,, ss.234-242, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kültepe Metinlerinde Geçen Adak ve Kurbanlar”

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, ss.175-188, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Kültepe Metinlerinde Geçen Rahip ve Rahibeler”,

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, ss.143-153, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Asurlu Tüccarların M.Ö. 2. Binyılın İlk Çeyreğinde Orta Karadeniz Bölgesindeki Faaliyetleri"

Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.747-0

Kayseri Çevresinde İlk Zanaatkar ve Kadının Ticari Hayattaki Yeri

N. Naci Yazgan Üniversitesi, II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu,, Türkiye, 1 - 04 May 2013, ss.87-97

“M.Ö. II. Bin Yılın İlk Çeyreğinde Anadolu’nun En Önemli Ticaret merkezi Olan Kaniş/Karum Lewantinizmin İlk Örneği Midir?”

38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.2895-0

“Hititler Zamanında Tomarza”,

.Birinci Tomarza Sempozyumu, ,, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 October 2011, ss.485-0

“Asurlu Tüccarlar İçin Güney Yolu ve İncesu’nun Önemi”

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 September 2011, ss.91-105

“Mari Kralları Yasmah-Adad ve Zimrilim’in Orta Fırat Bölgesinde Kurdukları İttifaklar”, Paneli, , Nevşehir, 2007.

Mısır-Hitit Ebedi Barış (Kadeş) Antlaşması ve Eski Önasya’da Barış, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 August 2008, ss.63-83

Kültepe Metinlerinde Geçen mar ummeanim / kenim Tabirinin Anlamı” , Kayseri, 2003.

IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 October 2003, ss.483-492

"Kaniš Karum Mahkemesi”,

III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Kayseri, 2000, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 May 2000, ss.459-0

Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kaniš Şehrinde Dini Hayat”,

II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Kayseri 1998, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 October 1998, ss.405-415

Kültepe Metinlerinde Geçen Kumaş İsimleri”,

I. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Kayseri 1997, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 October 1997, ss.313-0

Kitap & Kitap Bölümleri

Develi’de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması: (DETOK) Teknik Planlamaya Geçiş

Develi Şahmelik Vadisi Arkeolojik Miarasının Korunması ve Kırsal Kalkınma, ''AKGÜL B.'', "ÇELİK T.","DAĞLI A.","ÇÖTELİ M.G.", Editör, Adana Nobel Kitabevi, Adana, ss.77-92, 2015 Creative Commons License

ESKİÇAĞDA KAYSERİ VE ÇEVRESİ

Tiydem Yayıncılık, Ankara, 2013

Mitoloji ve Din

Sumer Mitolojisi, REMZİ DURAN, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.63-81, 2012

Diğer Yayınlar