IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Yayın No. 6, Kayseri 2003.


ŞAHİN H. A.

Diğer, ss.530, 2003

  • Basım Tarihi: 2003
  • Sayfa Sayıları: ss.530