Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Preterm Bebeği Olan Aile ve Hemşirelik Yaklaşımı

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.292-298, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Allerjik Hastalığı Olan Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.8, ss.1054-1065, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerde Zorbalık ve Hemşirelik Yaklaşımı

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.46-50, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.17, ss.32-37, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelikte İnovasyon

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge and awareness of nursing students about child abuse and neglect

J NursRes Pract, cilt.2, ss.21-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge and awareness of nursing students about child abuse and neglect running head: Child abuse and neglect

Journal of Nursing Research and Practice, cilt.2, ss.21-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE DETERMINATION OF THE CARE BEHAVIOURS OFNURSES AND ITS EVALUATION BY PATIENTS

The Malaysian Journal of Nursing, cilt.9, ss.61-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yenidoğanda Lavanta Yağı Kullanımına Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.767-771

Ergenlerde Zorbalık ve Siber Zorbalığa İlişkin Türkiye’de Yapılan Tezlerin İncelenmesi

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019, ss.874-886

Hemşirelik Öğrencilerinin Bebeklerde Tamamlayıcı Beslenmeye İlişkin Bilgi Düzeyleri

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019, ss.690-697

Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı, Obezite ve Sosyal Kaygı

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019, ss.1275

Hemşirelik Öğrencilerinde Empatik Eğilim

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019, ss.540-546

Hemşirelik öğrencilerinin bebeklerde tamamlayıcı beslenmeye ilişkin bilgi düzeyleri.

2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 Kasım 2019, ss.690-697

Yenidoğanda lavanta yağı kullanımına yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.767-772

Subacute Sclerosing Panencephalitis and nursing approach: A case report.

5. International Mediterranean Natural Sciences, Health Sciences and Engineering Congress, 10 - 12 Eylül 2019, ss.221-226

Preterm Newborn Care with Mechanical Ventilation: Example of Concept Map

Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC V), Budapest, Macaristan, 10 - 12 Eylül 2019, cilt.3, no.25663402, ss.125-130

Subacute Sclerosis Panensefalitis and Nursing Approach: Case Report

Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC V), Budapest, Macaristan, 10 - 12 Eylül 2019, cilt.3, no.25663402, ss.221-225

Examination of Nursing Theses on Complementary and Alternative Therapies Related to Pain in Newborns in Turkey

Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC V), Budapest, Macaristan, 10 - 12 Eylül 2019, cilt.3, no.25663402, ss.235-238

Ergenlerde zorbalık ve siber zorbalığa ilişkin Türkiye’de yapılan tezlerin incelenmesi

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019, cilt.4, ss.884-896

Social Anxiety and Parental Attitude in Adolescents

FIFTH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN CONGRESS ON NATURAL SCIENCES, HEALTH SCIENCES AND ENGINEERING (MENSEC V), Budapest, Macaristan, 10 - 12 Eylül 2019, cilt.3, no.2, ss.129-130

Preterm bebeğin bakımında aile ve hemşirelik.

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.818

Ergenlik ve özkıyım: Hemşirelik yaklaşımı.

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.816-817

Yoğun Bakım Hemşirelerinin İnformal Bakım Verenlerin Bakım Yüküne İlişkin Görüşleri

2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.49-50

Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Hastane Gürültüsünden Etkilenme Konusundaki Görüşleri

2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.29-31

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Müzik Terapi Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi

2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.15-16

Türkiye'de Yenidoğan Ağrı Yönetimi İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

İnternational Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017, ss.281

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Babaların Yenidoğan Bakımı Konusundaki Farkındalıklarının Artırılması

İnternational Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017, ss.315

Determination of Care Behaviours of Nurses and its Evaluation By Patients

İnternational Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017, ss.37

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyon İlişkisi

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, ss.298

Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Ttutumları

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, ss.190

Ameliyathane Satjının Hemşirelik Öğrencileri Üzerindeki Etkileri

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, ss.189-190

Üniversite Öğrencilerinin Ölüm ve Kanser Algısı

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.236

Diğer Yayınlar