Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FGMOS-based differential difference CCCII and its applications

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.24, ss.2401-2411, 2016 Özet

Low-voltage low-power multifunction current-controlled conveyor

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, cilt.102, ss.444-461, 2015 Özet

A New Design for a BiCMOS Controlled Current Conveyor

ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, cilt.19, ss.56-60, 2013 Özet

A linear current-controlled floating negative resistor

INFORMACIJE MIDEM-JOURNAL OF MICROELECTRONICS ELECTRONIC COMPONENTS AND MATERIALS, cilt.43, ss.222-227, 2013 Özet

Voltage- and current-controlled high CMRR instrumentation amplifier using CMOS current conveyors

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.20, ss.547-556, 2012 Özet

A NEW TEMPERATURE COMPENSATED CURRENT CONTROLLED CONVEYOR

INFORMACIJE MIDEM-JOURNAL OF MICROELECTRONICS ELECTRONIC COMPONENTS AND MATERIALS, cilt.41, ss.22-26, 2011 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Current Mode versus Voltage Mode for Active Circuit Blocks

4th International Conference on Enginnering and Natural Science, Kıev, Ukrayna, 2 - 06 May 2018, ss.1-5

A Review on Low Voltage Analog Circuit Design

4th International Conference on Engineering and Natural Science, Kıev, Ukrayna, 2 - 06 May 2018, ss.1-5

Yüksek Başarımlı Akım Kontrollü Akım Taşıyıcı Tasarımı

13. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 December 2009

Elektronik Olarak Ayarlanabilen Yüksek Bandgenişliğine Sahip Enstrümentasyon Kuvvetlendiricisi

14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT’09, İzmir, Türkiye, 1 - 04 May 2009

Akım Kontrollü Akım Taşıyıcılarda Sıcaklık Kompanzasyonu Sağlamak İçin Yeni Bir Devre Yaklaşımı ve Uygulamaları

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2008:, Bursa, Türkiye, 1 - 04 November 2008, ss.4-7

Elektronik Olarak Ayarlanabilen Translineer temelli Yüzen Pozitif Direnç

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2008, Bursa, Türkiye, 1 - 04 November 2008, ss.4-7

Gerilim Kontrollü Akım Taşıyıcı Devre Tasarımı

Havacılık Sempozyumu, HaSeM'08, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 May 2008

Logaritmik Ortam Osilatör Tasarımına Eşgüdümlü-Benzetim Yaklaşımı

12. Elektrik Elektronik Bilgisayar Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongre ve Sergisi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 November 2007

Akım Modlu Kare-Kök Ortamlı Devre Tasarımına Eşgüdümlü Benzetim Yaklaşımı

III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Adana, Türkiye, 1 - 04 October 2007

Elektronik Ayarlanabilir AB Sınıfı Fark Alan Tip Logaritmik Ortam Osilatörü

IEEE 14. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2006

Serbest Meslek Olarak Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi II. Ulusal Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 1 - 04 May 2005, ss.62-66