Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Reactions of Aminoguanidine Derivatives with Dimethyl Acetylenedicarboxylate”

2nd International Scientific and Vocational Studies Congress, BILMES CONGRESS 2018, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018

Yeni Oksotiazolidin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart - 02 Nisan 2017

“Synthesis, Structural Characterization and Catalytic Activitiy of Some Schiff Bases "

International Symposium on Molecular Chemistry, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014, ss.119