Araştırma Alanları

  • Temel Bilimler

  • Kimya

  • Organik Kimya

  • Aromatik Bileşikler Kimyası

  • Heterosiklik Bileşikler Kimyası