Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2007Tıpta Yandal Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Çocuk Nöroloji, Türkiye

 • 1996 - 2002Tıpta Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Türkiye

 • 1989 - 1996Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013Tıpta Uzmanlık

  Çocuk Acil Polkliniğine febril konvülziyon nedeniyle başvuran hastaların demografik özellikleri ve rekürrens açısından risk faktörlerinin belirlenmesi

  Erciyes Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Nöroloji Bilm Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstüİngilizce