Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2007 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Çocuk Nöroloji, Türkiye

 • 1996 - 2002 Tıpta Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Türkiye

 • 1989 - 1996 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Tıpta Uzmanlık

  Çocuk Acil Polkliniğine febril konvülziyon nedeniyle başvuran hastaların demografik özellikleri ve rekürrens açısından risk faktörlerinin belirlenmesi

  Erciyes Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Nöroloji Bilm Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce