Education Information

Education Information

 • 2002 - 2007 Post Doctorate of Medicine

  Erciyes University, Erciyes Üniversitesi, Çocuk Nöroloji, Turkey

 • 1996 - 2002 Expertise In Medicine

  Erciyes University, Erciyes Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Turkey

 • 1989 - 1996 Undergraduate

  Erciyes University, Erciyes Üniversitesi, Turkey

Dissertations

 • 2013 Expertise In Medicine

  Çocuk Acil Polkliniğine febril konvülziyon nedeniyle başvuran hastaların demografik özellikleri ve rekürrens açısından risk faktörlerinin belirlenmesi

  Erciyes Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Nöroloji Bilm Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English