Dr.Öğr.Üyesi

GÜRKAN MORALI


EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ A.B.D.

Eğitim Bilgileri

2013 - 2017

2013 - 2017

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, Türkiye

2011 - 2013

2011 - 2013

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Lisans

Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Öykü Kullanımı

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi

2013

2013

Yüksek Lisans

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Benzetim (Simülasyon) Tekniğinin Kullanımı (Using the Simulation Technique in Teaching Turkish to Foreigners, Master Thesis)

Erciyes Üniversitesi, Türkçe Eğitimi, Türkçe Eğitimi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Kalite Yönetimi

Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Eğitimi

Erciyes Üniversitesi

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

WHERE TECHNOLOGY MEETS THE BRAIN FOR FLIPPED, BLENDED OR ONLINE COURSES

EDTECHIST, MEF Üniversitesi

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ARAŞTIRMACI ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI: TASARIM GELİŞTİRME

EDTECHIST, MEF Üniversitesi

2013

2013

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Emerging Trends & Technologies in the Virtual K-12 Classroom

University of California Irvine (UC Irvine)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2010 - 2019

2010 - 2019

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

Lisans

Lisans

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Lisans

Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi

Lisans

Lisans

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2019 - 2020

2019 - 2020

Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğiticilerin Eğitimi

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Koçoğlu T. , Moralı G. , Gökduman E.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Actively Learn

TABAK G.

JOURNAL OF ADOLESCENT & ADULT LITERACY, cilt.57, no.3, ss.243-244, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının İncelenmesi

Moralı G. , Öner G.

Turkish Studies, cilt.14, no.3, ss.1345-1357, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

Karekodların Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Entegre Edilmesi: Kuramsal Bir Çalışma

Moralı G.

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.7, no.3, ss.62-72, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Examination of the Reading Self-Efficacy of Learners of Turkish as a Foreign Language Regarding Some Variables

Moralı G.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, cilt.12, ss.1445-1458, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2018

2018

Türkçe Okutmanlarının Görüşlerine Göre Sosyal Ağların Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Katkıları

Halitoğlu V., Moralı G.

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.103-117, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

Suriyeli Mülteci Çocuklara Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Moralı G.

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.1426-1449, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blogların Kullanımına Yönelik Kuramsal Bir Çalışma

MORALI G.

Turkophone, cilt.5, ss.41-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde A1-C1 Düzey Dinleme Etkinliklerinin İncelenmesi

TABAK G. , GÖÇER A.

Cumhuriyet International Journal of Education – Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, ss.400-411, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2014

2014

Dinleme Becerisine Yönelik Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları (Alternative assessment and evaluation tools for listening skill)

TABAK G. , GÖÇER A.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.250-272, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BENZETİM TEKNİĞİ

TABAK G. , GÖÇER A.

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.77-102, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

An Analysis of Writing Dispositions of 6th Grade Students in terms of Different Variables

TABAK G. , Topuzkanamış E.

Mevlana International Journal of Education, cilt.4, no.2, ss.1-11, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılabilecek Fiziksel–Duygusal–Kültürel Yöntem: Kuramsal Bir Çalışma

TABAK G. , GÖÇER A.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, no.2, ss.152-162, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Dinleme Becerisinin Geliştirilmesinde Parçadan Bütüne ve Bütünden Parçaya İşlemler

TABAK G. , GÖÇER A.

International Journal of Language Academy, cilt.2, ss.133-141, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

TABAK G. , GÖÇER A.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.147-169, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kaynakçası (A Bibliography of Teaching Turkish as a Foreign Language)

GÖÇER A. , TABAK G. , Coşkun A.

Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), no.32, ss.73-126, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

SBS Türkçe Testlerindeki Görselleri İçeren Soruların İncelenmesi (The Analysis of Questions Including Visuals in SBS Turkish Tests)

TABAK G.

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi (International Online Journal of Educational Sciences), cilt.4, no.1, ss.174-183, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK TÜRKÇEYE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

Moralı G.

4th International Science Symposium "New Horizons in Science", Kyyiv, Ukrayna, 4 - 06 September 2019, ss.1

2019

2019

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Göçer A. , Moralı G.

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 June 2019, ss.135

2019

2019

Uluslararası Öğrencilere Yönelik Akademik Türkçe Okuma Metinlerinin ve Etkinliklerinin Değerlendirilmesi: Bir Doküman İncelemesi

MORALI G.

2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019), Nevşehir, Türkiye, 30 January - 02 February 2019

2019

2019

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi: Erciyes Üniversitesi Örneklemi

MORALI G. , Akcakaya B., Cihan G.

2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019), Nevşehir, Türkiye, 30 January - 02 February 2019

2018

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde TÖMER’lerde karşılaşılan sorunlar

GÖKDUMAN E. , MORALI G.

I. Kaşgarlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 3 - 05 May 2018, ss.55

2018

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dijital öykü anlatımına yönelik teorik bir çalışma

MORALI G. , GÖÇER A.

I. Kaşgarlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 3 - 05 May 2018, ss.56

2018

2018

Çocuklara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi: ÇİT 1 Örneği

MORALI G.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 April 2018, ss.422

2018

2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının İncelenmesi

MORALI G. , ÖNER G.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 April 2018, ss.421

2017

2017

Öğrenciler Ne Düşünüyor?: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dijital Öykü Kullanımına Yönelik Eylem Araştırmasından Bir Kesit

TABAK G. , GÖÇER A.

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 September 2017, no.19, ss.19

2017

2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Okuma Öz Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

TABAK G.

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 - 28 April 2017, ss.78

2015

2015

Türkçe Öğretmeni Adayları Sosyal Öğrenme Platformunda: Beyaz Pano Örneği

TABAK G.

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 October 2015, ss.163

2015

2015

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılabilecek Harmanlanmış Öğrenme Modelleri

TABAK G.

Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 May 2015, ss.229

2014

2014

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin İkinci Boyutuna Yolculuk: Karekodlar

TABAK G.

Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim, Ankara, Türkiye, 22 - 23 December 2014, ss.27

2014

2014

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blogların Kullanılması

TABAK G.

7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Muğla, Türkiye, 19 - 21 June 2014, ss.80

2012

2012

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği)

TABAK G.

II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.33

2012

2012

Öğretmen Adaylarının Görsel Okuryazarlık ile İlgili Algıları

TABAK G. , GÖÇER A. , TOPRAK E.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 2012, cilt.1, no.1, ss.1

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Erciyes Journal of Education

Yardımcı Editör

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2013 - 2014

2013 - 2014

Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Haziran 2019

Haziran 2019

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Nevşehir

Şubat 2019

Şubat 2019

Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019)

Nevşehir

Nisan 2018

Nisan 2018

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Nevşehir

Eylül 2017

Eylül 2017

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

İstanbul

Nisan 2017

Nisan 2017

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu

Bursa

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Second International Symposium on Language Education and Teaching (ISLET)

Beograd

Ekim 2015

Ekim 2015

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

İstanbul

Mayıs 2015

Mayıs 2015

1. ULUSLARARASI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU

Nevşehir

Nisan 2015

Nisan 2015

I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi

Gent

Nisan 2015

Nisan 2015

EDTECHIST - EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE

İstanbul

Aralık 2014

Aralık 2014

Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: "Teknoloji Tabanlı Öğretim"

Ankara

Haziran 2014

Haziran 2014

7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

Muğla

Temmuz 2013

Temmuz 2013

6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

Niğde

Mayıs 2013

Mayıs 2013

TedxIhlasCollegeED

İstanbul

Eylül 2012

Eylül 2012

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (EBK)

İstanbul

Eylül 2012

Eylül 2012

II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi (EBÖAK)

Kayseri

Haziran 2012

Haziran 2012

International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges (ISLC)

İzmir

Eylül 2011

Eylül 2011

I. Eğitim Bilimleri Öğrenci Sempozyumu (EGİBOS)

Kayseri

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2019

Aralık 2019

Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

International Journal of Languages Education

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Balıkesir Üniversitesi, TürkiyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019 - 2019

2019 - 2019

2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019)

Oturum Başkanı

Nevşehir-Türkiye