Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - Devam Ediyor Doktora

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Biyoistatistik, Türkiye

 • 2012 - 2014 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Biyoistatistik, Türkiye

 • 2006 - 2010 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Yüksek Lisans

  R PROGRAMI KULLANILARAK BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ GERÇEK VE YARATILMIŞ VERİLERDE YARIŞAN RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce