Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2015 8. Conference of Eastern Mediterrian Region International Biometric Society (EMR-IBS), Kapadokya

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2014 XVI.Uluslararası Biyoistatistik Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 İstatistikte Meta Analizi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 XV.Uluslararası Biyoistatistik Kongresi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2012 XIV. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2019 Sözel sunum Jüri Özel Ödülü "TOPLUMDA YAŞAYAN YAŞLILARDA UYKU SÜRESİNİN KIRILGANLIK ÜZERİNE ETKİSİ" "Mustafa Mümtaz Mazıcıoğlu, Rabiye Özlem Ulutabanca, Demet Ünalan, Muhsin Karaduman, Kübra Şahin Tarhan"

  12. Akademik Geriatri Kongresi

 • Haziran 2018 Journal Of Clinical Reasearch In Pediatric Endocrinology dergisinde Mart 2017-Haziran 2018 arasında yayınlanan 2. en iyi makale

  Journal Of Clinical Reasearch İn Pediatric Endocrinology

 • Mart 2014 Proportional Odds Regresyon Modelinde Uyum İyiliği Testlerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması

  Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Ödülleri

 • Ağustos 2013 ‘Proportional Odds Regresyon Modelinde Uyum İyiliği Testlerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması’

  Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü, 16. Biyoistatistik Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 33

h-indeksi (WOS): 4