Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

 • 2013 - Devam Ediyor

  Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Nisan 20186. International Conference on Science Culture and Sport

  Lviv

 • Haziran 201613. FELASA Congress

  Brussel

 • Ocak 2016Araştırma Laboratuvarlarında Biyogüvenlik ve Çalışan Sağlığı

  İzmir

 • Ocak 20161. DENEYSEL HAYVAN ARAŞTIRMALARINDA TASARIM, MODELLER VE YAYIN ÇALIŞTAYI

  İzmir

 • Ekim 20154.Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi

  Samsun

 • Ekim 20152.DENEYSEL TASARIM VE ÖN BİYOİSTATİSTİK SEMPOZYUMU

  İstanbul

 • Haziran 2015Orphesus Çalıştayı-II

 • Nisan 2015Laboratory Animal Science: Breeding, Organisation, Microbiologic Monitoring and Nutrition

  Kayseri

 • Ekim 2014HAYVANLARDA İMMÜNOGENETİK VE MOLEKÜLER İMMUNOLOJİ ÇALIŞTAYI

 • Eylül 20133. ULUSAL LABORATUVAR HAYVANLARI BİLİMİ KONGRESİ

 • Mayıs 2013How To Publish a Scientific Journal Article

  İzmir

 • Şubat 2013Ulusal Ve Uluslararası ARGE Merkezlerinde Başarı Örnekleri

  İzmir

 • Eylül 2012DEÜ Tıp Fakültesi VI. ÖÇM Sempozyumu

 • Ekim 2011I. Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı

  İzmir

 • Haziran 200811. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

  Aydın