Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 - 20186. International Conference on Science Culture and Sport

  Katılımcı

  Lviv, Ukrayna

 • 2016 - 201613. FELASA Congress

  Katılımcı

  Brussel, Belçika

 • 2016 - 2016Araştırma Laboratuvarlarında Biyogüvenlik ve Çalışan Sağlığı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 - 20161. DENEYSEL HAYVAN ARAŞTIRMALARINDA TASARIM, MODELLER VE YAYIN ÇALIŞTAYI

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 - 20152.DENEYSEL TASARIM VE ÖN BİYOİSTATİSTİK SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 20154.Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2015 - 2015Orphesus Çalıştayı-II

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 - 2015Laboratory Animal Science: Breeding, Organisation, Microbiologic Monitoring and Nutrition

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2014 - 2014HAYVANLARDA İMMÜNOGENETİK VE MOLEKÜLER İMMUNOLOJİ ÇALIŞTAYI

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 - 20133. ULUSAL LABORATUVAR HAYVANLARI BİLİMİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 - 2013How To Publish a Scientific Journal Article

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 - 2013Ulusal Ve Uluslararası ARGE Merkezlerinde Başarı Örnekleri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 - 2012DEÜ Tıp Fakültesi VI. ÖÇM Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 - 2011I. Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2008 - 200811. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 30

h-indeksi (WOS): 3