Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Amerikan Barış Gönüllüleri Örgütü’xxnün Türkiye’xxdeki Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Jasss-The Journal Of Artificial Societies And Social Simulation, ss.1-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerikalılara Amerika’da Türkçe Öğretmek ”Amerikan Barış Gönüllüleri Örneği”

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.3, ss.1656-1665, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DARBELER ARASINDA (1960 - 1980) TÜRKİYE - NATO İLİŞKİLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.3, ss.409-416, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Author of the Mecelle: Abdüssettâr Kırımî

Cappadocia Journal of History and Social Sciences, cilt.1, ss.102-109, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YUSUF AKÇURA’NIN ”ÜÇ TARZ-I SİYASET” ADLI ESERİNİN TÜRK SİYASAL HAYATINA YANSIMA

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, ss.421-435, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişen Karadeniz Jeopolitiğinde Amerikan Faktörü

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, ss.45-64, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerikan Dış Politikasındaki Jeopolitik Dönüşümün Mimarı Robert Strausz Hupé

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, ss.67-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKENBUND FULDA TÜRK ALMAN DOSTLUK DERNEĞİ

RELIGIOUS SCIENCES, cilt.2, ss.9-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Transkafkasya Bölgesel Güvenliğinde Şanghay İşbirliği Örgütü

2. ULUSLARARASI HOCALI SOYKIRIMI veBÖLGESEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU, Giresun, Türkiye, 26 - 27 Şubat 2018, ss.398-407

MEDITERRANEAN DIARY OF SIR HARRY CHARLES LUKE

8.INTERNATIONALSOCIAL SCIENCES CONGRESS in the BALKANS, Constanta, Romanya, 6 - 11 Eylül 2017, ss.691-696

TOTALİTARİZME VE TAASSUBA KARŞI BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU: HÜR FİKİRLERİ YAYMA CEMİYETİ

ALİ FUAD BAŞGİL VE SİYASİ MÜCADELELERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Samsun, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2017

Lale Devri Sefaretnamelerinin Osmanlı Diplomasi Tarihi Açısından Önemi

Uluslararası Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017

AMERİKAN BARIŞ GÖNÜLLÜLERİ ÖRGÜTÜ VE TÜRKİYE

I. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.215-216

Sultan Galiyev ve Müslüman Komünist Partisi

6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.26-27

BAŞKURT AYDIN HAMİT ZÜBEYR KOŞAY 1897 1984

Başkurdistan ve Rusya’da Manevi Kültür ve Beşeri Bilimler: Tarihi ve Bugünü, Ufa, Rusya, 22 - 24 Kasım 2016, ss.24-27

HISTORY OF ANTIOCH IN SIR HARRY CHARLES LUKE'S BOOKS

Uluslararası Hatay İnanç Turizmi Sempozyumu-I, Hatay, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2015

Amerikalılara Amerika da Türkçe Öğretmek Amerikan Barış Gönüllüleri Örneği

VIII. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 15 Ekim 2015 - 17 Ekim 1015

GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA KIRIM DA SON DURUM

VII. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI, Bursa, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2015

ZEKİ VELİDİ TOGAN 1890 1970 HAKKINDA TÜRK ARŞİVLERİNDE BULUNAN BELGELER

Rusya ve Doğu Ülkeler ve Halkları İşbirliği konulu 10.Rusya M üsteşrikler Toplantısı, Ufa, Rusya, 7 - 10 Ekim 2015, ss.361-365

İsmail Bey Gaspıralı nın Çağdaşı Bir Hukukçu Abdüssettar Kırımî

DEVLETLERARASI KIRIM VE İSMAİL BEY GASPIRALI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015

Amerikan Sivil Toplum Örgütleri ve Türkiye

Berlin Konferansından Günümüze BüyükGüçler ve Türkiye Sempozyumu, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2014

Amerikan Barış Gönüllülerinin Niğde’deki Faaliyetleri

I. Uluslararası NiğdeSempozyumu, Niğde, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2012

Avrupa’ya Kültürel Uyum ve Birlikte Yaşam Açısından: İlk Eğitim Süreci Olarak Aile

I.Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi, Antwerp, Belçika, 22 - 23 Şubat 2008

Kitap & Kitap Bölümleri