FEDERAL ALMAN DIŞİŞLERİ ARŞİV BELGELERİNE GÖRE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİNDE 1957 SEÇİM SÜRECİ


Eşel G.

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.868-892, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.30784/epfad.826510
  • Dergi Adı: Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.868-892

Özet

Türk-Alman ilişkileri, başlangıcından itibaren ticari ve askeri müttefiklik ekseninde süregelmiş ve her iki devlet açısından da bakıldığında ilişkilerin güçlendirilmesine ve geliştirilmesine büyük önem verilmiştir. Nitekim, Türk dış politikasında önemli olayların yaşandığı Demokrat Parti İktidarı döneminde, batı ile ilişkilerin gelişmeye başlaması Türkiye’nin NATO’ya üye olmasını da beraberinde getirmişti. Bu süreçte II. Dünya Savaşı sonrasında Doğu ve Batı’ya ayrılan Almanya’nın batı tarafı, yani Federal Almanya Devleti ile NATO’ya üyelik sonrasında gelişen ilişkiler görülmektedir. NATO çatısı altında, S.S.C.B.’ye ve dolayısıyla da Doğu Almanya’ya yani Demokratik Alman Cumhuriyeti’ne karşı, Batı Almanya ile yani Federal Almanya Cumhuriyeti ile müttefik olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dış politikasında da ciddi gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye’deki diplomatik misyonları arasında geçen yazışmalar başta olmak üzere; Federal Alman Dışişleri siyasi arşivinde bulunan belgelerden hareketle; 1957 seçimleri sürecinde yaşanan gelişmeler ve bu süreçte Demokrat Parti Dönemi Türk-Alman İlişkileri, tarihsel perspektif ile elçilik ve konsolosluk raporları üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Turkish-German relations have been on the axis of trade and military alliance from the beginning and from the perspective of both states, great emphasis has been placed on strengthening and developing relations. Thus, in the period of Democratic Party Government that important events took place in Turkish Foreign Policy, beginning of the development of relations with the West has brought Turkey's NATO membership. In this process, Germany, which is divided into East and West after the Second World War, the relations between Turkey and the west side of the Germany has been seen after Turkey’s NATO membership. Under the umbrella of NATO, against S.S.C.B. and among other countries including the German Democratic Republic named the East part of the Germany, Federal Republic of Germany named the West part of the Germany was allied with the Republic of Turkey. By the way there were lots of important cases appeared. In this study, Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany and especially the correspondence between their diplomatic missions in Turkey; based on the documents contained in the Federal German Foreign Office Policy archive, Turkish-German Relations in the Democratic Party Era between 1957 elections process were tried to be evaluated through historical perspective above the embassy and the consular reports.