Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2008 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema Anabilim Dalı, Turkey

 • 1997 - 2000 Undergraduate

  Istanbul University, Communication Faculty, Radyo Televizyon Ve Sinema Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Görsel Medya ve Ürün Yerleştirme: Televizyon Örneği

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik

 • 2008 Postgraduate

  İfade Özgürlüğü ve Avrupa Birliği Medya Politikasına Uyum Çerçevesinde Televizyon Programlarının Sınıflandırılması Sorunu

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema Anabilim Dalı