Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Physician exposure to violence: a study performed in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS, cilt.21, ss.291-297, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Hazardous health behaviours among medical students: A study from Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.16, ss.7675-7681, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Health Promoting Lifestyle Behaviour in Medical Students: a Multicentre Study from Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, ss.8969-8974, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Features of Women Who Attempt to Commit Suicide in Turkey.

Indıan Journal Of Research, cilt.2, ss.279-282, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Attitudes and Behaviors Regarding Organ Donation: a Study on Officials of Religion in Turkey

JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, cilt.52, ss.439-449, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Health promotion lifestyle behaviours of the apprentices in the province of Kyaseri

EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, cilt.22, ss.179, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Perception of Muslim women aged 15-49 on abortion in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, cilt.22, ss.258-259, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Prevalence of Risky Conditions and Behaviors Leading to Chronic Diseases in Healthcare Workers in Yozgat Provincial Center

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, ss.1343-1353, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Women's Knowledge and Behavior on Cervical Cancer, in Kayseri, Turkey

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, ss.694-701, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Healthy Life-Style Promoting Behaviour in Turkish Women Aged 18-64

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.13, ss.1241-1245, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Adherence of Diabetic Patients to the Recommendations on Diabetes in Kayseri

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.2004-2010, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Factors Associated with Health Services Utilization by the General Population in the Center of Kayseri, Turkey

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.721-730, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Determinants of Self-Rated Health in General Population in Kayseri, Turkey

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.88-96, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Prevalence of brucellosis in the rural area of Kayseri, Central Anatolia, Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.10, ss.179-181, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Cystic echinococcosis in Central Anatolia, Turkey

SAUDI MEDICAL JOURNAL, cilt.27, ss.205-209, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Kayseri kırsal alanında bruselloz prevalansı ve tarama testi olarak Rose-bengal testinin önemi

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.35, ss.121-126, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Modern and traditional practices of Turkish infertile couples

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.10, ss.105-110, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

seri, Central Anatolia, Turkiye

Monaldi Archives, cilt.55, ss.189-193, 2000 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE LEVEL OF HEALTH LITERACY OF ACADEMICIANS AND FACTORS AFFECTING IT

hacettepe sağlık idaresi dergisi, cilt.22, ss.389-400, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Medicine Science

Attitudes of health professionals working in a university hospital towards ageism, cilt.11, ss.11, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erciyes üniversitesi akademik personelinde engellilik farkındalığı

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.50-61, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Excessive day time sleepiness and related factors in adults

J Behav Health, cilt.6, ss.26-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobbing against nurses in Turkey how does it affect job satisfaction

International Journal of Caring Sciences, cilt.9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobbing against nurses in Turkey; how does it affect job satisfaction?

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anthropometric profiles and risk factors of women

Ulutas Med J, cilt.2, ss.82-89, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Domestic Violence and Related Factors During Pregnancy

Ulutaş Medical Journal, cilt.2, ss.12-19, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Health Promoting Behaviors in Nursing Students

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.12, ss.261-270, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Adults perspective about family medicine and the status of service utilization

TSK KORUYUCU HEKİMLİK BÜLTENİ, cilt.12, ss.49-56, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri İlinde seçilmiş kentsel bir bölgede kadınların olumlu sağlık davranışları

TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt.11, ss.521-528, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İl Merkezinde özürlülük, sakatlık ve engellilik prevalansı.

TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt.11, ss.71-80, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yozgat İl Merkezindeki Sağlık Çalışanlarında Sağlık Sorunları Görülme Durumu ve Etkileyen Faktörler.

Erciyes Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.184-194, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Huzur Evindeki Yaşlıların Yaşam Kalitesi

Akademik Geriatri Dergisi, cilt.3, ss.35-40, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adult vaccination and voluntary vaccination state of adults: A study from Turkey

World Journal of Vaccine, cilt.1, ss.23-28, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parent-Reported Prevalence Chronic Health Conditions in School-Aged Children in Kayseri, Turkey

Türkiye Klinikleri, Pediatri Dergisi, cilt.18, ss.193-199, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perceptions and attitudes toward the menopause: a study from Kayseri.

Journal of Public Health 2008, cilt.6, ss.38-45, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Age at menapause and associated factors in Central Anatolia; Turkey.

Gynecol Obstet Reprod Med, cilt.13, ss.168-173, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Üniversite hastanesinde çalışan sekreterlerde iş memnuniyeti

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.100-105, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri İlinde halk ebeliği ile ilgili geleneksel uygulamalar,

Klinik Gelişim, cilt.3, ss.47-55, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’de ebelerin gebe ve bebek izlemlerinin etkinliği.

TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.8, ss.14-19, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğurgan çağdaki kadınlarda istemli düşüklerin boyutları

Kadın Doğum Dergisi, cilt.3, ss.432-435, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran iş kazalarının değerlendirilmesi

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, cilt.17, ss.277-283, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Acil servise başvuran ev kazalarının epidemiyolojik bir analizi.

Acil Tıp Dergisi, cilt.3, ss.33-36, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst sosyo- ekonomik düzey ailelerin çocuklarının program dışı aşılarla bağışıklanması

Sendrom 2003; 15(11):109-113, cilt.15, ss.109-113, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İli Nuh Naci Yazgan Sağlık Ocağı Bölgesindeki yetişkin kadınların meme kanseri konusundaki düşünce ve davranışları

. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2003; 12(3): 11-16., cilt.12, ss.11-16, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri ili kentsel kesimde 7-12 yaş grubu çocuklarda kekemelik prevalansı.

T Klin J Pediatr, cilt.11, ss.15-19, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiberoptik kablo işçilerinde solunum fonksiyonları.

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.24, ss.76-81, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pulmonary function parameters in healthy people in urban Central Anatolia.

Turkish Respiratory Journal. 2002; 3(2): 48-52, cilt.3, ss.48-52, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan hemşirelerin sigara konusundaki tutum ve davranışları

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.55-61, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hekim adaylarının organ nakline bakış açıları.

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, cilt.10, ss.123-128, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel kesimde 7-12 yaş grubunda enürezis nokturna prevalansı ve özellikleri.

ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ, cilt.2, ss.175-182, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çıraklarda sigara içme alışkanlığı

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.23, ss.159-166, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri il merkezinde 7-12 yaş grubunda tik bozukluğu prevalansı

TÜRK PEDİATRİ ARŞİVİ, cilt.36, ss.219-233, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri SSK hastanesi dahiliye polikliniğinin yoğunluğunun değerlendirilmesi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 7(3), cilt.7, ss.20-25, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hekim adaylarının infeksiyonu önleme konusundaki bilgi ve uygulamaları.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.1, ss.60-64, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dağcılarda kişilik yapısının araştırılması: kısa semptom envanteri.

Klinik Psikiyatri, cilt.3, ss.61-66, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekim, hekim adayları, hemşire ve laboratuvar teknisyenlerinin hepatit B ile ilgili risk algılamaları

Hastane İnfeksiyonları Dergisi, cilt.4, ss.112-118, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İl Merkezinde 7-12 yaş grubu çocuklarda enürezis nokturna, kekemelik ve tik bozukluğu prevalans ilişkisi.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.33-40, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yetişkin kadınların hepatit B konusundaki düşünceleri ve aşı yaptırma durumları.

VİRAL HEPATİT DERGİSİ, cilt.1, ss.22-27, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri'de kentsel alanda 12-36 aylık çocuklarda anne sütü alma durumu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1999; 42:375-388, cilt.42, ss.375-388, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otobüs ve kamyon şöförlerinin ilk yardım konusundaki bilgi tutum ve davranışları.

ULUSAL TRAVMA DERGİSİ, cilt.5, ss.19-23, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seçilmiş ilçe merkezinde sağlık hizmetlerinin kullanımı.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1999; 8(1-2): 6-15, cilt.8, ss.6-15, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.16-23, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diş hekimleri ve flor kullanımı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1998; 5(1):60-63, cilt.5, ss.60-63, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri kolejlerindeki okul çocuklarında sigara içme alışkanlığı.

Erciyes Tıp Dergisi 1998; 20 (3): 214-219, cilt.20, ss.214-219, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri İl Merkezindeki eczanelere reçetesiz başvuruların incelenmesi.

Aile Hekimliği Dergisi 1998; 2:112-117., cilt.2, ss.112-117, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maternal yaş ve paritenin perinatal etkileri: Bir doğumevi deneyimi.

Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1998; 7(4):154-158, cilt.7, ss.154-158, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’deki diş hekimlerinin AIDS hakkındaki bilgi tutum ve uygulamaları

Türk Diş Hekimleri Birliği Dergisi, ss.14-17, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seçilmiş sağlık ocağı bölgesinde temel çalışma ve aynı bölge rutin kayıtları ile karşılaştırma.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.3, ss.96-99, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The role of educating family heads in using the services of health centre

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 1993; 2: 81-98, cilt.2, ss.81-98, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri İlinde 1991 yılındaki ölümlerin değerlendirilmesi

. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1993; 2 (2), cilt.2, ss.158-164, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğurgan çağdaki kadınların kocalarının hastalıklar hakkındaki bilgi ve tutumları.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.41-51, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri Doğumevinde gerçekleşen doğumların değerlendirilmesi

Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, cilt.2, ss.11-20, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel bölgede sağlık ocağına başvuruda mesafe faktörünün rolü

. İstanbul Halk Sağlığı Bülteni, cilt.4, ss.22-30, 1990 (Hakemsiz Dergi)

Kıranardı Kasabası'nda 0-6 yaş grubu çocuklarda akut solunum yolu enfeksiyonu prevalansı

. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1990; 1(3-4):191-205, cilt.1, ss.191-205, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Health Perceptions and Related Factors of Students at Different Faculties of Erciyes University.

Fourth International Jubilee Congress of General Medicine, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 25 November 2018, ss.1-2

Vitamin “D” Status of Adults in Kayseri, Turkey: Summer Time Population Based Cross-Sectional Study.

Fourth International Jubilee Congress of General Medicine, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 25 November 2018, ss.1-2

Opinions of First Year Medical Students About Gender Roles in Social Life

IV. ınternational Jubilee Congress of General/Family Medicine, 22 - 24 November 2018

HEALTH LITERACY LEVEL OF ACADEMIC STAFF WORKING FORSCHOOLS OUTSIDE HEALTH AREAS AT ERCIYES UNIVERSITY

FO URTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESSOF GENERAL MEDICINE, Plovdiv, Bulgaristan, 22 November 2018 - 25 January 2019

Knowledge, Attitudes and Behaviours of the Individuals About the Applications to the Emergency Services

Fourth International Jubilee Congress of General Medicine, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 25 November 2018

Changing Wishes of Women About Their Way of Delivery in 10 Years

Fourth International Jubilee Congress of General Medicine, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 25 November 2018

CHANGES IN WISHES OF WOMEN ABOUT THEIR WAYOF DELIVERY IN 10 YEARS

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, 22 - 24 October 2018

Yükseköğretim Programlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

2. Uluslar arası Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 05 October 2018, ss.447-448

Halk Sağlığı ve Sürdürülebilir Şehirler.

Paper presented at II nd International Urban, Environment and Health Congress, Kapadokya, Turkey, 16-20 April 2018. (pp. 410-411, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 April 2018, ss.410-411

Yeni bir kentsel epidemi olarak bulaşıcı olmayan hastalıklar

t II nd International Urban, Environment and Health Congress, Kapadokya, Turkey, 16-20 April 2018. (pp:788-790, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 April 2018, ss.788-790

Kayseri İlinde Halkın 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri

4. Uluslarası Paramedik Kongresi ve Paramedik Rallisi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 December 2016

Knowledge, attitudes and behaviors regarding organ donation among first and sixth year medical students: a study from Turkey.

III.Congress of Association of General Practice/ Family Medicine South East Europe, Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 21 September 2014, ss.134

TheCancer Knowledge, Attitudes and Behaviors of The People Aged and Over.

EUPHA- 5th EuropeanPublicHealth Conference, Malta, 1 - 04 December 2012, ss.25-28

Kayseri İlinde Görev Yapan Aile Sağlığı Elemanlarının Hizmetlerle İlgili Bilgi Tutum ve Uygulamaları

14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Trabzon, Türkiye, 04 October 2011, cilt.1, no.1, ss.1

Mental health of health workers: A cross sectional study

The World Psychiatric Association Thematic Conferance, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 June 2011, cilt.22, no.1, ss.94-95

Attitudes and Behaviors of Religious Officials with Regard to Organ Transplant and Donation in Kayseri, Turkey

12th World Congress on Public Health, İstanbul, Türkiye, 27 April - 11 May 2009, ss.5200

Burnout reduction in medical education: An intervention.

12th World Congress on Public Health, İstanbul, Türkiye, 27 April - 01 May 2009, ss.5887

Kayseri İli’nde istemli düşüklerin boyutları

I. Uluslararası & II. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 April 2001, ss.118

Rahim içi araç kullanımının değerlendirilmesi

I. Uluslararası & II. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi., Antalya, Türkiye, 20 - 23 April 2001, ss.148

Hastane infeksiyon etkeni olarak düşünülen maya izolatlarının slime ve proteinaz aktiviteleri.

1. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 06 May 1999, ss.277

Hemşirelerin AIDS konusundaki bilgi tutum davranışları

3. Türkiye AIDS Kongresi,, Ankara, Türkiye, 4 - 06 April 1997, ss.45

Kayseri merkezinde astma prevelansı

XXI ulusal türk tüberküloz ve göğüs hastalıkları kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 October 1996, cilt.1, no.1, ss.487-491

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK SBAG-2145 199SO2

Kayseri kırsal alanda bruselloz prevelans ve tarama testi olarak Rose-Bengal testinin önemi. , ''Çetinkaya F, Koç AN, Macar M, Gökahmetoğlu S, Aydın T'', Editör, Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu Tübitak, Ankara, ss.1-20, 2002