Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2019 - 2020 Post Doktora

  University of Central Lancashire, Biomedical Science, Biosciences, İngiltere

 • 2001 - 2005 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Biyoloji, Türkiye

 • 1998 - 2001 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Biyoloji, Türkiye

 • 1994 - 1998 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Doktora

  Sapanca ve Abant Gölü Su, Sediment ve Sucul Bitki Örneklerinde Ağır Metal Konsantrasyonlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

  Ankara Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Biyoloji

 • 2001 Yüksek Lisans

  Sarımsaklı-Karasu’da Yetişen Phragmites australis ve Thypha angustifolia Bitkilerinde ve Bunları Çevreleyen Sedimentlerde Ağır Metal Tayini

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Biyoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2012Principles and application of isotopic methodology and metrology

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TUBİTAK, UME

 • 2012Quantitative Methods for Environmental Data Analysis with Statistical Package R"

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , C.R. Rao Advanced Institute of Mathematics and Computer Science

 • 2011Temel Hücre Kültürü Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ERÜ, ERBİYOTEK