Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2014 Turkish Journal Fisheries and Aquatic Sciences

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2014 Environmental Science & Technology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2013 Ecotoxicology and Environmental Safety

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2013 SDU Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2013 Scientia Horticulturae

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2013 Acta Physiologiae Plantarum

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2012 Journal of Phytoremediation

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2012 Journal of Hazardous Material

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2012 , Environmental Science and Pollution Research

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2012 Protoplasma

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2011 Erciyes Fen Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2011 Chemosphere

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2011 Environmental Monitoring and Assessment

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2011 Environmental Pollution

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2011 Journal of Environmental Management

  SCI Kapsamındaki Dergi

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

 • 2019 - 2019Erasmus Programı, Personel Hareketliliği

  Poznan Ziraat Tarim Akademisi, Polonya