Duyurular & Dokümanlar

BB 409 Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi
Ders Notu
23.03.2020

Sunumların sırasını ders notlarına göre belirleyebilirsiniz.

Azot.pptx Creative Commons License

BB 409 Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi
Ders Notu
23.03.2020
AGS 508 Physiology Of Flowering
Ders Notu
23.03.2020
BB 409 Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi
Ders Notu
23.03.2020
BB 409 Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi
Ders Notu
23.03.2020
AGS 508 Physiology Of Flowering
Ders Notu
23.03.2020
AGS 616 Plant reproductive biology and polyplody
Ders Notu
23.03.2020
BB 409 Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi
Ders Notu
23.03.2020
BB 540 Bilimsel Araştırma ve yayın Etiği
Ders Notu
23.03.2020
BB 409 Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi
Ders Notu
23.03.2020
BB 409 Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi
Ders Notu
23.03.2020
AGS 616 Plant reproductive biology and polyplody
Ders Notu
23.03.2020
BB 409 Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi
Ders Notu
23.03.2020
BB 540 Bilimsel Araştırma ve yayın Etiği
Ders Notu
23.03.2020
BB 409 Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi
Ders Notu
23.03.2020
BB 409 Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi
Ders Notu
23.03.2020
BB 540 Bilimsel Araştırma ve yayın Etiği
Ders Notu
23.03.2020
BB 409 Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi
Ders Notu
23.03.2020
GZM 202 Bahçe Bitkileri
Ders Notu
23.03.2020
AGS 508 Physiology Of Flowering
Ders Notu
23.03.2020
AGS 616 Plant reproductive biology and polyplody
Ders Notu
23.03.2020
BB 409 Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi
Ders Notu
23.03.2020


Fotosentes/Solunum/Transpirasyon,

Bitki besin elementleri tanımı, gruplandırılması

Azotun bitkiler tarafından alınması ve bitki fizyolojindeki rolü

Fosrorun bitkiler tarafından alınması ve bitki fizyolojindeki rolü

Potasyumun bitkiler tarafından alınması ve bitki fizyolojindeki rolü

Kalsiyumun bitkiler tarafından alınması ve bitki fizyolojindeki rolü

Bit. Bes. Fiz. Vizeye Kadar.pdf Creative Commons License

BB 409 Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi
Ders Notu
23.03.2020

Kalsiyumdan sonraki notlar ektedir.

Normal ders programında vizeden sonra işlenecek konular.

Vizeden Sonraki Konular.pdf Creative Commons License

AGS 616 Plant reproductive biology and polyplody
Ders Notu
23.03.2020
BB 540 Bilimsel Araştırma ve yayın Etiği
Ders Notu
23.03.2020
BB 534 Sebzecilikte yeni Gelişmeler
Ders Notu
23.03.2020
BB 409 Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi
Ders Notu
23.03.2020
GZM 202 Bahçe Bitkileri
Ders Notu
23.03.2020
BB 534 Sebzecilikte yeni Gelişmeler
Ders Notu
23.03.2020
BB 409 Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi
Ders Notu
23.03.2020
BB 409 Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi
Ders Notu
23.03.2020