Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Internatıonal Congress On Vocatıonal & Technıcal Scıences - V

  Katılımcı

  Cairo, Mısır

 • 2018 V. Internatıonal Congress On Mathematıcs, Engıneerıng & Natural & Health Scıences

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2018 I. International GAP Agriculture and Livestock Congress

  Katılımcı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2018 IV. International Agriculture Congress

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2015 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2015 VII International Symposium on Edible Alliaceae

  Katılımcı

  Niğde, Türkiye

 • 2015 GAP VII. Tarım Kongresi

  Katılımcı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2014 II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

  Katılımcı

  Niğde, Türkiye

 • 2012 9. Sebze tarımı Sempozyumu

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2011 V Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes

  Katılımcı

  Tirane, Arnavutluk

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 24

h-indeksi (WOS): 3