Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN OVERVIEW OF PHYSICIAN-ASSISTED SUICIDE TOURISM

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.503-514, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Brand Positioning in Painkiller Drugs: An Application on Consumers

Test EngineeringManagement, cilt.82, ss.15396-15407, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Field Research on Work Life Quality and Organizational Commitment of Nurses in Hospitals

International Journal of Economics, Commerce and Management, cilt.7, sa.12, ss.795-812, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Supplier Selection on Operational Performance in Pharmacies

International Journal of Economics and Management Sciences, cilt.6, sa.12, ss.190-196, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNIN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

Business Management Studies: An International Journal, cilt.5, sa.2, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.4, ss.1519-1533, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tıbbi Cihaz Sektörünün Etik Sorunsalı: Ankara Örneği

EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-6, Baku, Azerbaycan, 18 - 20 Mayıs 2020, ss.553-558

Aile Sağlığı Merkezlerine Müracaat Eden Hastaların Hizmet Kalitesine Yönelik Beklentilerinin Belirlenmesi

II Uluslararası 23 Nisan Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2020, ss.33-39

Brand Positioning In Painkiller Drugs: An Application on Consumers

International Conference on Health Care Reform, HealthEconomics and Health Policy (ICHCRHEHP-20), New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 21 Ocak 2020, ss.27-34

Analysis of Relationship between burnout level and emotional labor behaviour in nurses

Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC V), 10 - 12 Eylül 2019

Determination of Career Stress Levels of University Students

Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC V, Budapest, Macaristan, 10 Eylül - 12 Ekim 2019, cilt.3, ss.259-266

Analysis of Relationship between Burnout Level and Emational Labor Behaviour in Nurses

Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering, Budapest, Macaristan, 10 Aralık - 12 Ekim 2019, cilt.3, ss.273-284

Sağlık Girişimcilerinin Ekonomi Okuryazarlığı Düzeyinin Belirlenmesi

Innovation and Global Issues Congress V, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.511-523

Determination of Financial Literacy Levels of Health PersonnelWorking in Hospitals Affiliated to the Ministry of Health(Republic of Turkey)

8th International Conference on Social Science Humanities (ICSSH), Roma, İtalya, 6 - 07 Haziran 2017, ss.43-44

Kitap & Kitap Bölümleri

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Paramedik, Doğan, Mehmet, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.13-22, 2020

Health Services Delivery and Satisfaction

Quality Management for Competitive Advantage in Global Markets, José Manuel Saiz-Álvarez Beatriz Olalla-Caballero, Editör, IGI Global, ss.95-108, 2020

Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Finansman

Sağlık Yönetiminde Temel Yaklaşımlar, Biçer Enis Baha, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.87-140, 2020

Sağlık Bilgi Sistemleri

Sağlık Yönetiminde Temel Yaklaşımlar, Biçer Enis Baha, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.271-306, 2020