Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Emir Timur’xxun Harezm Seferleri

CAPPADOCIA JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES (CAHIJ), cilt.13, ss.98-109, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

UYGUR DEVLETİ’NİN YENİSEY KIRGIZLARI İLE İLİŞKİLERİ

Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, ss.1-17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhammed Ali Han Dönemi (1822–1842) Hokand Hanlığı-Osmanlı Devleti İlişkileri

HİSTORY STUDİES, cilt.3, ss.395-408, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRK DÜNYASINDAN TÜRKİYE’xxYE YAPILAN GÖÇLER (CUMHURİYET DÖNEMİ)

I. Uluslararası Oğuz Boyları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019

CUMHURİYET DÖNEMİ PINARBAŞI ŞEHİTLERİ

I. Pınarbaşı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

ALTINORDA VE İLHANLI DEVLETLERİNİN ANADOLU ÜZERİNDEKİ HÂKİMİYET MÜCADELESİ

I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRE, Kayseri, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2018, cilt.1, ss.444-465

İLHANLILAR ZAMANINDA MARAŞ VE ÇEVRESİ

ULUSLAR ARASI SELÇUKLU DÖNEMİNDE MARAŞ SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2016

Türk Hakimiyet Anlayışına Göre Eski Türk Hukuku ve Özellikleri

I. Türk Devlet Yönetimi Geleneği Kongresi, Bishkek, Kırgızistan, 3 - 04 Nisan 2014, ss.138-147

Eşrefoğulları Beyliği nin Tarihî Coğrafyası

Uluslar arası Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu, Konya, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014

H.1256-M. 1841 Tarihli Nüfus Defterine Göre Yahyalı Kazası

I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2012, ss.451-464

Kitap & Kitap Bölümleri

Zengilerden İldenizlilere Atabegliklerde Medrese Eğitimi

Prof. Dr. Ali Aktan’xxa Armağan Kitabı, Prof. Dr. Özen Tok - Doç. Dr. Muhittin Kapanşahin, Editör, Kimlik, Kayseri, ss.130-142, 2019

II. KILIÇARSLAN DÖNEMİNDE SELÇUKLU DEVLETİNE KARŞI ORTADOĞUDA BLOKLAŞMA HAREKETİ

Ortadoğu’ya Bakış, Dr. Victoria Bilge Yılmaz - Dr. Sayim Türkman, Editör, NOBEL YAYINEVİ, İstanbul, ss.69-78, 2017

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel ve Türk Tarihçiliği

Tarih Yazımı Üzerine, İsmail Özçelik, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.509-522, 2017

TARİHİ KAYNAKLARDA KIRGIZ ADI VE ANLAMI ÜZERİNE

PROF. DR. ABDULKADİR YUVALI ARMAĞANI, MUSTAFA ÖZTÜRK ŞAKİR BATMAZ ERHAN YOSKA, Editör, KARDEŞLER, Kayseri, ss.381-402, 2015

TÜRKİYE SELÇUKLU DARÜŞŞİFALARI VE ÖZELLİKLERİ

PROF. DR. MUSTAFA KESKİN ARMAĞANI, REMZİ KILIÇ, Editör, İDEAL KÜLTÜR YAYINCILIK, İstanbul, ss.995-1019, 2014

Ansiklopedide Bölümler

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.128, 2015