Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Emir Timur’xxun Harezm Seferleri

CAPPADOCIA JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES (CAHIJ), vol.13, no.13, pp.98-109, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

UYGUR DEVLETİ’NİN YENİSEY KIRGIZLARI İLE İLİŞKİLERİ

Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, pp.1-17, 2017 (Other Refereed National Journals)

Muhammed Ali Han Dönemi (1822–1842) Hokand Hanlığı-Osmanlı Devleti İlişkileri

HİSTORY STUDİES, vol.3, no.3, pp.395-408, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRK DÜNYASINDAN TÜRKİYE’xxYE YAPILAN GÖÇLER (CUMHURİYET DÖNEMİ)

I. Uluslararası Oğuz Boyları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 5 - 06 April 2019

CUMHURİYET DÖNEMİ PINARBAŞI ŞEHİTLERİ

I. Pınarbaşı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 10 - 12 May 2018

ALTINORDA VE İLHANLI DEVLETLERİNİN ANADOLU ÜZERİNDEKİ HÂKİMİYET MÜCADELESİ

I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRE, Kayseri, Turkey, 31 January - 02 February 2018, vol.1, pp.444-465

İLHANLILAR ZAMANINDA MARAŞ VE ÇEVRESİ

ULUSLAR ARASI SELÇUKLU DÖNEMİNDE MARAŞ SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Turkey, 17 - 19 November 2016

Türk Hakimiyet Anlayışına Göre Eski Türk Hukuku ve Özellikleri

I. Türk Devlet Yönetimi Geleneği Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 3 - 04 April 2014, pp.138-147

Eşrefoğulları Beyliği nin Tarihî Coğrafyası

Uluslar arası Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu, Konya, Turkey, 18 - 20 September 2014

H.1256-M. 1841 Tarihli Nüfus Defterine Göre Yahyalı Kazası

I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 20 - 21 October 2012, pp.451-464

Books & Book Chapters

Zengilerden İldenizlilere Atabegliklerde Medrese Eğitimi

in: Prof. Dr. Ali Aktan’xxa Armağan Kitabı, Prof. Dr. Özen Tok - Doç. Dr. Muhittin Kapanşahin, Editor, Kimlik, Kayseri, pp.130-142, 2019

II. KILIÇARSLAN DÖNEMİNDE SELÇUKLU DEVLETİNE KARŞI ORTADOĞUDA BLOKLAŞMA HAREKETİ

in: Ortadoğu’ya Bakış, Dr. Victoria Bilge Yılmaz - Dr. Sayim Türkman, Editor, NOBEL YAYINEVİ, İstanbul, pp.69-78, 2017

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel ve Türk Tarihçiliği

in: Tarih Yazımı Üzerine, İsmail Özçelik, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.509-522, 2017

TARİHİ KAYNAKLARDA KIRGIZ ADI VE ANLAMI ÜZERİNE

in: PROF. DR. ABDULKADİR YUVALI ARMAĞANI, MUSTAFA ÖZTÜRK ŞAKİR BATMAZ ERHAN YOSKA, Editor, KARDEŞLER, Kayseri, pp.381-402, 2015

TÜRKİYE SELÇUKLU DARÜŞŞİFALARI VE ÖZELLİKLERİ

in: PROF. DR. MUSTAFA KESKİN ARMAĞANI, REMZİ KILIÇ, Editor, İDEAL KÜLTÜR YAYINCILIK, İstanbul, pp.995-1019, 2014

Episodes in the Encyclopedia

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.128, 2015