Scientific Activities

Jury Memberships

 • September 2019 Post Graduate

  Erciyes Üniversitesi

  Post Graduate

 • March 2019 Post Graduate

  Erciyes Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • June 2018 Doctorate

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  Doktora Tez Savunma Jürisi

Activities in Scientific Journals

 • 2018 - Continues

  Committee Member

Scientific Refereeing

 • January 2018 Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi

  Other journals

 • March 2017 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

  Other Indexed Journal