Asst. Prof.

EMRE TOPRAK


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değer. Abd

Education Information

2012 - 2017

2012 - 2017

Doctorate

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Post Graduate

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Under Graduate

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

YAPAY SİNİR AĞI, KARAR AĞAÇLARI VE AYIRMA ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE PISA 2012 MATEMATİK BAŞARILARININ SINIFLANDIRILMA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı

2011

2011

Post Graduate

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL SERMAYE DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ (Erciyes Üniversitesi Örneği)

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Why R? Turkey 2021

Data Analysis

Why R? Foundation

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Psychologicial Foundations of Education, Test and Measurement in Education

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2018 - 2018

2018 - 2018

Assistant Professor

Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2017 - 2017

2017 - 2017

Research Assistant PhD

Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2008 - 2016

2008 - 2016

Research Assistant

Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Director of the Institute

Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2020 - Continues

2020 - Continues

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes University, Rektörlük, Rektörlük

2019 - 2020

2019 - 2020

Deputy Director of the Center

Erciyes University, Rektörlük, Rektörlük

Courses

Post Graduate

Post Graduate

EĞİTİMDE ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME

Doctorate

Doctorate

EĞİTİMDE ÜST DÜZEY BİLİŞSEL DAVRANIŞLARIN ÖLÇÜLMESİ

Under Graduate

Under Graduate

KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA

Under Graduate

Under Graduate

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Under Graduate

Under Graduate

İSTATİSTİK - I

Under Graduate

Under Graduate

İSTATİSTİK - II

Taught Courses And Trainings

2019 - 2019

2019 - 2019

Eğitim Becerileri Eğitici Eğitimi

Academic Units - Training

Bektaş O. , Mutlu N. , Yamaç A. , Öztürk E. , Toprak E. , Öztürk M.

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Comparison of Classification Performances of Mathematics Achievement at PISA 2012 with the Artificial Neural Network, Decision Trees and Discriminant Analysis

Toprak E. , Gelbal S.

International Journal of Assessment Tools in Education, vol.7, no.4, pp.773-799, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

2020

2020

Okul Yönetiminden Algılanan Okul Yaşam Kalitesinin Sınıflanması Üzerine Bir Araştırma

Mete S., Toprak E. , Coşkun B., Güçlü M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.70, pp.822-834, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2020

2020

Characteristics to Be Possessed by a Qualified Student: Values or Skills?

Toprak E. , Derin S., Güçlü M.

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.5, no.8, pp.52-108, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin İncelenmesi

Toprak E. , Taşğın Ö.

OPUS International Journal of Society Researches, vol.7, no.13, pp.599-615, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

SBS 2011 Türkçe Alt Testindeki Maddelerin Değişen Madde Fonksiyonu Açısından Farklı Yöntemlerle İncelenmesi

Toprak E. , Yakar L.

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.8, no.26, pp.220-231, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Değer Algıları

Bozgeyikli H. , Derin S. , Toprak E.

International Journal of Contemporary Educational Studies, vol.2, pp.139-156, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Mesleki Değer Algılarının Sıralama Yargılarıyla Ölçeklenmesi

Bozgeyikli H. , Toprak E. , Derin S.

HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.5, pp.204-225, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Üniversiteli Gençlerin Eş Seçim Kriterlerinin Sıralama Yargılarıyla Ölçeklenmesi

Bozgeyikli H. , Toprak E.

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.68-87, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Öğretmen Adaylarının Sosyoekonomik Düzeyleri ile LYS Puanları İlişkisinin İncelenmesi

Toprak E. , Selçuklu A. E.

OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi, no.3, pp.44-61, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Öğretmen Adaylarının Sosyal Sermaye Düzeylerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği)

Toprak E. , Bozgeyikli H.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.125-147, 2011 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Nitelikli öğrencinin sahip olması gereken özellikler: Değerler mi beceriler mi?

Toprak E. , Derin S. , Güçlü M.

6. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.243

2019

2019

Matematik Başarısını Yordayan Değişkenlerin Yapay Sinir Ağları İ̇le İncelenmesi

Toprak E. , Kalkan Ö. K.

2. International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, vol.1, no.1, pp.17

2019

2019

Hatalı Q-Matris Düzeltilmesinde Örneklem Büyüklüğünün Etkisi

Kalkan Ö. K. , Toprak E.

2. International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, vol.1, no.1, pp.14

2019

2019

Ergenlerde Bilişsel Esnekliğin Yordayıcısı Olarak Başa Çıkma Stratejileri

Toprak E. , Kalkan Ö. K.

International EJER Congress 2019, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, vol.1, no.1, pp.2333-2334

2019

2019

Ergenlerde Yetkinlik Beklentisi ve Matematik Öz-Yeterlik Kaynakları Arasındaki İlişki

Toprak E. , Kalkan Ö. K.

International EJER Congress 2019, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, vol.1, no.1, pp.1350-1351

2018

2018

Akademik Güdülenmenin Sınıflandırılması Üzerine Bir Çalışma: Yapay Sinir Ağı ve Lojistik Regresyon Analizi Yöntemlerinin Performansı

TOPRAK E.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, vol.1, no.1, pp.136

2018

2018

Türkiye’de Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar: Kayseri İli Örneği

Sipahioğlu M., TOPRAK E. , Demirçelik E.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, vol.1, no.1, pp.52

2017

2017

Genç Rehberlik Ve Psikolojik Danışman Adaylarının Eğitim Fakültesi Hakkındaki Metaforları

SELÇUKLU A. E. , TOPRAK E.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.46

2017

2017

Gençlerin Problem Çözme Becerisinin Bir Yordayıcısı Olarak Olumsuz Değerlendirilme Korkusu

TOPRAK E. , SELÇUKLU A. E.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.77

2017

2017

Genç Rehberlik Ve Psikolojik Danışman Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Metaforları

SELÇUKLU A. E. , TOPRAK E.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.36

2017

2017

Genç Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin Sıralama Yargılarıyla Ölçeklenmesi

TOPRAK E. , SELÇUKLU A. E.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.103

2017

2017

Farklı Lise Türlerinden Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

TOPRAK E. , SELÇUKLU A. E.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.94

2017

2017

Öğrencilerin Tercih Ettiği Serbest Zaman Etkinliklerine Göre TEOG Matematik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi

TOPRAK E. , SELÇUKLU A. E.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.85

2016

2016

SBS 2011 Türkçe Alt Testindeki Maddelerin Cinsiyet Değişen Madde Fonksiyonu Açısından İncelenmesi

TOPRAK E. , Yakar L.

5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016, vol.1, no.1, pp.20

2016

2016

Shyness among pre-service teachers

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , TOPRAK E.

7th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2016), Aydın, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, no.1, pp.97

2016

2016

Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Değer Algıları

BOZGEYİKLİ H. , DERİN S. , TOPRAK E.

5. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Türkistan, Kazakhstan, 13 - 15 April 2016, pp.1-3

2015

2015

Öğretmen Adaylarının Mesleki Değer Algılarının Sıralama Yargılarıyla Ölçeklenmesi

BOZGEYİKLİ H. , TOPRAK E. , DERİN S.

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, vol.1, no.1, pp.100-101

2012

2012

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

UÇAN Y. E. , YİĞİT A. , TOPRAK E. , TABAK G.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012, vol.1, no.1, pp.464

2012

2012

Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

TOPRAK E.

II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, Kayseri, Turkey, 1 - 04 September 2012, vol.1, no.1, pp.1

2012

2012

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Sosyoekonomik Düzeyleri Arasındaki İlişki

TOPRAK E. , SELÇUKLU A. E.

II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, Kayseri, Turkey, 1 - 04 September 2012, vol.1, no.1, pp.1

2012

2012

Öğretmen Adaylarının Görsel Okuryazarlık ile İlgili Algıları

TABAK G. , GÖÇER A. , TOPRAK E.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2012, vol.1, no.1, pp.1

2012

2012

Öğretmen Adaylarının Fakültedeki Zorlanma Ve Desteklenme Algılarının Akademik Başarılarına Etkisi

TOPRAK E.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2012, vol.1, no.1, pp.1

2012

2012

Öğretmenlerin Sosyal Sağlık Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

AYDOĞAN İ. , TOPRAK E. , POYRAZ H. , SELÇUKLU A. E.

XXI.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 January 2012, pp.1

2010

2010

Yöneticiliğin Öğretilemediği Öğretmen Yöneticiler

Demirçelik E., TOPRAK E. , Altunbulak C.

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 16 - 18 September 2010, vol.1, no.1, pp.146

2010

2010

İlköğretim Öğrencilerinin Çocuk İstismarı Konusunda Farkındalık Düzeyini Artıracak Bir Program Geliştirme Çalışması

Altunbulak C., TOPRAK E. , Demirçelik E.

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 16 - 18 September 2010, vol.1, no.1, pp.64

2010

2010

An Examination On the Attitudes Of Turkish Teacher Candidates In Turkey Towards Teaching Job In Terms Of Several Variables

TOPRAK E.

III. Theory and Practice In Education, Budapeşte, Hungary, 27 - 29 May 2010, vol.1, no.1, pp.1

2009

2009

The Major Problem of All of The Countries: Brain Drain

Toprak E.

II. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi, Antwerp, Belgium, 1 - 04 September 2009, vol.2, no.1, pp.747-752 Creative Commons License

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Committee Member

Scientific Refereeing

January 2018

January 2018

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi

Other journals

March 2017

March 2017

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

Other Indexed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Attendee

Nevşehir-Turkey

2017

2017

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

Attendee

Muğla-Turkey

2016

2016

5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2015

2015

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Attendee

Mersin-Turkey

2014

2014

IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Attendee

Ankara-Turkey

2012

2012

II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi

Attendee

Kayseri-Turkey

2012

2012

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Attendee

İstanbul-Turkey

2012

2012

7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

Attendee

Malatya-Turkey

2010

2010

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Attendee

KKTC-Cyprus (Kktc)

2009

2009

II. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi

Attendee

Antwerpen-Belgium

2009

2009

III. Theory and Practice In Education

Attendee

Bekescsaba-Hungary

Jury Memberships

September-2019

September 2019

Post Graduate

Post Graduate - Erciyes Üniversitesi

March-2019

March 2019

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Erciyes Üniversitesi

June-2018

June 2018

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi