Dr.Öğr.Üyesi

EMRE TOPRAK


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değer. Abd

Eğitim Bilgileri

2012 - 2017

2012 - 2017

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

YAPAY SİNİR AĞI, KARAR AĞAÇLARI VE AYIRMA ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE PISA 2012 MATEMATİK BAŞARILARININ SINIFLANDIRILMA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı

2011

2011

Yüksek Lisans

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL SERMAYE DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ (Erciyes Üniversitesi Örneği)

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitimin Psikolojik Temelleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2018 - 2018

2018 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2017 - 2017

2017 - 2017

Araştırma Görevlisi Dr.

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2008 - 2016

2008 - 2016

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Rektörlük, Rektörlük

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Enstitü Müdür Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2019 - 2020

2019 - 2020

Merkez Müdür Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Rektörlük, Rektörlük

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

EĞİTİMDE ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME

Lisans

Lisans

KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA

Lisans

Lisans

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Lisans

Lisans

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Lisans

Lisans

KURUM DENEYİMİ

Lisans

Lisans

OKULLARDA GÖZLEM

Lisans

Lisans

İSTATİSTİK - I

Lisans

Lisans

İSTATİSTİK - II

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Comparison of Classification Performances of Mathematics Achievement at PISA 2012 with the Artificial Neural Network, Decision Trees and Discriminant Analysis

Toprak E. , Gelbal S.

International Journal of Assessment Tools in Education, cilt.7, sa.4, ss.773-799, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2020

2020

Okul Yönetiminden Algılanan Okul Yaşam Kalitesinin Sınıflanması Üzerine Bir Araştırma

Mete S., Toprak E. , Coşkun B., Güçlü M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, sa.70, ss.822-834, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Characteristics to Be Possessed by a Qualified Student: Values or Skills?

Toprak E. , Derin S., Güçlü M.

International Journal of Eurasian Education and Culture, cilt.5, sa.8, ss.52-108, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin İncelenmesi

Toprak E. , Taşğın Ö.

OPUS International Journal of Society Researches, cilt.7, sa.13, ss.599-615, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

SBS 2011 Türkçe Alt Testindeki Maddelerin Değişen Madde Fonksiyonu Açısından Farklı Yöntemlerle İncelenmesi

Toprak E. , Yakar L.

International Journal Of Eurasia Social Sciences, cilt.8, sa.26, ss.220-231, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türkçe Alt Testindeki Maddelerin Değişen Madde Fonksiyonu Açısından Farklı Yöntemlerle İncelenmesi

TOPRAK E. , YAKAR L.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, cilt.8, sa.26, ss.220-231, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Değer Algıları

Bozgeyikli H. , Derin S. , Toprak E.

International Journal of Contemporary Educational Studies, cilt.2, ss.139-156, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Mesleki Değer Algılarının Sıralama Yargılarıyla Ölçeklenmesi

Bozgeyikli H. , Toprak E. , Derin S.

HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, cilt.5, ss.204-225, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Üniversiteli Gençlerin Eş Seçim Kriterlerinin Sıralama Yargılarıyla Ölçeklenmesi

Bozgeyikli H. , Toprak E.

Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.68-87, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Öğretmen Adaylarının Sosyoekonomik Düzeyleri ile LYS Puanları İlişkisinin İncelenmesi

Toprak E. , Selçuklu A. E.

OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi, sa.3, ss.44-61, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Öğretmen Adaylarının Sosyal Sermaye Düzeylerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği)

Toprak E. , Bozgeyikli H.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.31, ss.125-147, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Nitelikli öğrencinin sahip olması gereken özellikler: Değerler mi beceriler mi?

Toprak E. , Derin S. , Güçlü M.

6. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.243

2019

2019

Matematik Başarısını Yordayan Değişkenlerin Yapay Sinir Ağları İ̇le İncelenmesi

Toprak E. , Kalkan Ö. K.

2. International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Haziran 2019, cilt.1, sa.1, ss.17

2019

2019

Hatalı Q-Matris Düzeltilmesinde Örneklem Büyüklüğünün Etkisi

Kalkan Ö. K. , Toprak E.

2. International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019), İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Haziran 2019, cilt.1, sa.1, ss.14

2019

2019

Ergenlerde Bilişsel Esnekliğin Yordayıcısı Olarak Başa Çıkma Stratejileri

Toprak E. , Kalkan Ö. K.

International EJER Congress 2019, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, cilt.1, sa.1, ss.2333-2334

2019

2019

Ergenlerde Yetkinlik Beklentisi ve Matematik Öz-Yeterlik Kaynakları Arasındaki İlişki

Toprak E. , Kalkan Ö. K.

International EJER Congress 2019, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, cilt.1, sa.1, ss.1350-1351

2018

2018

Akademik Güdülenmenin Sınıflandırılması Üzerine Bir Çalışma: Yapay Sinir Ağı ve Lojistik Regresyon Analizi Yöntemlerinin Performansı

TOPRAK E.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, cilt.1, sa.1, ss.136

2018

2018

Türkiye’de Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar: Kayseri İli Örneği

Sipahioğlu M., TOPRAK E. , Demirçelik E.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, cilt.1, sa.1, ss.52

2017

2017

Genç Rehberlik Ve Psikolojik Danışman Adaylarının Eğitim Fakültesi Hakkındaki Metaforları

SELÇUKLU A. E. , TOPRAK E.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.46

2017

2017

Gençlerin Problem Çözme Becerisinin Bir Yordayıcısı Olarak Olumsuz Değerlendirilme Korkusu

TOPRAK E. , SELÇUKLU A. E.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.77

2017

2017

Genç Rehberlik Ve Psikolojik Danışman Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Metaforları

SELÇUKLU A. E. , TOPRAK E.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.36

2017

2017

Genç Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin Sıralama Yargılarıyla Ölçeklenmesi

TOPRAK E. , SELÇUKLU A. E.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.103

2017

2017

Farklı Lise Türlerinden Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

TOPRAK E. , SELÇUKLU A. E.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.94

2017

2017

Öğrencilerin Tercih Ettiği Serbest Zaman Etkinliklerine Göre TEOG Matematik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi

TOPRAK E. , SELÇUKLU A. E.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.85

2016

2016

SBS 2011 Türkçe Alt Testindeki Maddelerin Cinsiyet Değişen Madde Fonksiyonu Açısından İncelenmesi

TOPRAK E. , Yakar L.

5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, cilt.1, sa.1, ss.20

2016

2016

Shyness among pre-service teachers

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , TOPRAK E.

7th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2016), Aydın, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, cilt.1, sa.1, ss.97

2016

2016

Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Değer Algıları

BOZGEYİKLİ H. , DERİN S. , TOPRAK E.

5. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Türkistan, Kazakistan, 13 - 15 Nisan 2016, ss.1-3

2015

2015

Öğretmen Adaylarının Mesleki Değer Algılarının Sıralama Yargılarıyla Ölçeklenmesi

BOZGEYİKLİ H. , TOPRAK E. , DERİN S.

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, cilt.1, sa.1, ss.100-101

2012

2012

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

UÇAN Y. E. , YİĞİT A. , TOPRAK E. , TABAK G.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012, cilt.1, sa.1, ss.464

2012

2012

Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

TOPRAK E.

II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, cilt.1, sa.1, ss.1

2012

2012

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Sosyoekonomik Düzeyleri Arasındaki İlişki

TOPRAK E. , SELÇUKLU A. E.

II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, cilt.1, sa.1, ss.1

2012

2012

Öğretmen Adaylarının Görsel Okuryazarlık ile İlgili Algıları

TABAK G. , GÖÇER A. , TOPRAK E.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, cilt.1, sa.1, ss.1

2012

2012

Öğretmen Adaylarının Fakültedeki Zorlanma Ve Desteklenme Algılarının Akademik Başarılarına Etkisi

TOPRAK E.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, cilt.1, sa.1, ss.1

2012

2012

Öğretmenlerin Sosyal Sağlık Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

AYDOĞAN İ. , TOPRAK E. , POYRAZ H. , SELÇUKLU A. E.

XXI.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2012, ss.1

2010

2010

Yöneticiliğin Öğretilemediği Öğretmen Yöneticiler

Demirçelik E., TOPRAK E. , Altunbulak C.

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Eylül 2010, cilt.1, sa.1, ss.146

2010

2010

İlköğretim Öğrencilerinin Çocuk İstismarı Konusunda Farkındalık Düzeyini Artıracak Bir Program Geliştirme Çalışması

Altunbulak C., TOPRAK E. , Demirçelik E.

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Eylül 2010, cilt.1, sa.1, ss.64

2010

2010

An Examination On the Attitudes Of Turkish Teacher Candidates In Turkey Towards Teaching Job In Terms Of Several Variables

TOPRAK E.

III. Theory and Practice In Education, Budapeşte, Macaristan, 27 - 29 Mayıs 2010, cilt.1, sa.1, ss.1

2009

2009

The Major Problem of All of The Countries: Brain Drain

Toprak E.

II. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi, Antwerp, Belçika, 1 - 04 Eylül 2009, cilt.2, sa.1, ss.747-752 Creative Commons License

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2018

Ocak 2018

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi

Diğer Dergiler

Mart 2017

Mart 2017

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2017

2017

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2016

2016

5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Katılımcı

Mersin-Türkiye

2014

2014

IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2012

2012

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2012

2012

7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

Katılımcı

Malatya-Türkiye

2010

2010

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Katılımcı

KKTC-Kıbrıs (Kktc)

2009

2009

III. Theory and Practice In Education

Katılımcı

Bekescsaba-Macaristan

2009

2009

II. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi

Katılımcı

Antwerpen-Belçika

Jüri Üyelikleri

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Erciyes Üniversitesi

Mart-2019

Mart 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Erciyes Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi