Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nitelikli öğrencinin sahip olması gereken özellikler: Değerler mi beceriler mi?

6. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.243

Hatalı Q-Matris Düzeltilmesinde Örneklem Büyüklüğünün Etkisi

2. International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, vol.1, no.1, pp.14

Matematik Başarısını Yordayan Değişkenlerin Yapay Sinir Ağları İ̇le İncelenmesi

2. International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, vol.1, no.1, pp.17

Ergenlerde Yetkinlik Beklentisi ve Matematik Öz-Yeterlik Kaynakları Arasındaki İlişki

International EJER Congress 2019, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, vol.1, no.1, pp.1350-1351

Ergenlerde Bilişsel Esnekliğin Yordayıcısı Olarak Başa Çıkma Stratejileri

International EJER Congress 2019, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, vol.1, no.1, pp.2333-2334

Türkiye’de Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar: Kayseri İli Örneği

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, vol.1, no.1, pp.52

Akademik Güdülenmenin Sınıflandırılması Üzerine Bir Çalışma: Yapay Sinir Ağı ve Lojistik Regresyon Analizi Yöntemlerinin Performansı

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, vol.1, no.1, pp.136

Farklı Lise Türlerinden Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.94

Gençlerin Problem Çözme Becerisinin Bir Yordayıcısı Olarak Olumsuz Değerlendirilme Korkusu

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.77

Genç Rehberlik Ve Psikolojik Danışman Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Metaforları

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.36

Genç Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin Sıralama Yargılarıyla Ölçeklenmesi

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.103

Öğrencilerin Tercih Ettiği Serbest Zaman Etkinliklerine Göre TEOG Matematik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.85

Genç Rehberlik Ve Psikolojik Danışman Adaylarının Eğitim Fakültesi Hakkındaki Metaforları

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.46

SBS 2011 Türkçe Alt Testindeki Maddelerin Cinsiyet Değişen Madde Fonksiyonu Açısından İncelenmesi

5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016, vol.1, no.1, pp.20

Shyness among pre-service teachers

7th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2016), Aydın, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, no.1, pp.97

Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Değer Algıları

5. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Türkistan, Kazakhstan, 13 - 15 April 2016, pp.1-3

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012, vol.1, no.1, pp.464

Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, Kayseri, Turkey, 1 - 04 September 2012, vol.1, no.1, pp.1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Sosyoekonomik Düzeyleri Arasındaki İlişki

II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, Kayseri, Turkey, 1 - 04 September 2012, vol.1, no.1, pp.1 Sustainable Development

Öğretmen Adaylarının Görsel Okuryazarlık ile İlgili Algıları

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2012, vol.1, no.1, pp.1

Öğretmen Adaylarının Fakültedeki Zorlanma Ve Desteklenme Algılarının Akademik Başarılarına Etkisi

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2012, vol.1, no.1, pp.1

Yöneticiliğin Öğretilemediği Öğretmen Yöneticiler

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 16 - 18 September 2010, vol.1, no.1, pp.146

An Examination On the Attitudes Of Turkish Teacher Candidates In Turkey Towards Teaching Job In Terms Of Several Variables

III. Theory and Practice In Education, Budapeşte, Hungary, 27 - 29 May 2010, vol.1, no.1, pp.1

The Major Problem of All of The Countries: Brain Drain

II. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi, Antwerp, Belgium, 1 - 04 September 2009, vol.2, no.1, pp.747-752 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri ve Önemi

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Bilge Gök,Özge Bıkmaz Bilgen, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.1-14, 2022

Nitel Araştırma Desenleri: Olgubilim

in: Nitel Araştırma Yöntemleri, Prof. Dr. Mustafa ÇELEBİ, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.32-37, 2021

Metrics

Publication

54

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

5

Thesis Advisory

10

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals