Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Erciyes University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  YAPAY SİNİR AĞI, KARAR AĞAÇLARI VE AYIRMA ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE PISA 2012 MATEMATİK BAŞARILARININ SINIFLANDIRILMA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı

 • 2011 Postgraduate

  ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL SERMAYE DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ (Erciyes Üniversitesi Örneği)

  Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Why R? Turkey 2021

  Data Analysis , Why R? Foundation