Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1982 - 1988Tıpta Uzmanlık

    Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2011Tıpta Uzmanlık

    ERKEN VE GEÇ ALKOL YOKSUNLUĞUNDA SERUM BEYİN KAYNAKLI NÖROTROFİK FAKTÖR DÜZEYİ DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLİŞSEL İŞLEVLER ÜZERİNE ETKİLERİ, BAZI OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER VE ORAL NALTREKSONA HİPOTALAMO-PİTÜİTER-ADRENAL EKSEN CEVABI

    Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı