Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Microstructural Evolution in Ball-Milling of SiC Reinforced Aluminum Matrix Composites

POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS, cilt.57, ss.687-696, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effect of Magnesium Additives on Aluminum-Based Composites Structure

POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS, cilt.57, ss.384-390, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Influences of Reciprocating Extrusion Passes on the Microstructure Properties of Al 6061/SiC Composites

POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS, cilt.56, ss.617-624, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of a reciprocating extrusion process on the friction and wear behaviors of AA 6061/SiC composites

JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH, cilt.31, sa.3, ss.388-395, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of reciprocating extrusion process on mechanical properties of AA 6061/SiC composites

TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, cilt.26, sa.2, ss.328-338, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AGING EFFECTS ON THE MICROSTRUCTURE OF A TUNGSTEN INERT GAS WELDED AA2024 ALLOY

JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.22, ss.372-383, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Investigation on effects of reciprocating extrusion process on microstructure of AA 6061 based composites

MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.28, sa.12, ss.1379-1384, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Friction and wear behaviors of reciprocatingly extruded Al-SiC composite

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.212, sa.12, ss.2578-2585, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of ball milling on crystallite size

The Academic Perspective Procedia, cilt.3, sa.1, ss.543-549, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilyeli öğütmenin metal matrisli kompozitlerin sinterlemesine etkilerinin incelenmesi

DÜMF Mühendislik Dergisi, cilt.9, ss.255-267, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation On The Tribological Properties Of Over Deformed Al/Sicp Composites

World Journal Of Engineering (WJOE), cilt.8, ss.535-536, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of High Energy Ball Milling to Metal Matrix Composite

Turkeytrib 2020, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2020, ss.26-32

YÜKSEK ENERJİLİ MEKANİK ALAŞIMLAMA SÜRESİNİN ALÜMİNYUM MATRİSLİ KOMPOZİTE ETKİSİ

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-UBAK 2020, Çorum, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2020, ss.215-221

ALÜMİNYUM ESASLI SiC TAKVİYELİ KOMPOZİTİN BİLYELİ ÖĞÜTME SONRASI SİNTERLENEREK ÜRETİMESİ VE MİKRO YAPISININ İNCELENMESİ

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2018, ss.28

The Effect Of Reciprocating Extrusion Pass Number Of Aluminum 6061 Based Composites Microstructure

2nd International Conference on Engineering and Natural Science, Sarajevo, Bosna-Hersek, 16 - 20 Mayıs 2016, ss.1907-1914

KARŞIT EKSTRÜZYON İŞLEMİNİN AL ESASLI KOMPOZİTLERİN YORULMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

V. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI, Kayseri, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2014, ss.1-9

Karşıt Ekstrüzyon İşleminin Al Esaslı Kompozitlerin Yorulma Davranışına Etkisi

V. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2014, ss.1-9

Karşıt ekstrüzyon İşleminin Al esaslı kompozitlerin mekanik özelliklerine etkisi

II.Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, cilt.1, sa.1, ss.356-370

Karşıt Ekstrüzyon İşleminin AA 6063 Esaslı Kompozitlerin Mikro Yapısına Etkileri

I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2011, ss.175-183

Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Havacılıkta Kullanım alanları

Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.138-142

Alüminyumun Haddelenmesi

Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.123-128

Alüminyum esaslı kompozit malzeme üretimi ve haddelenmesi

III. Alüminyum Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, ss.1