Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Koronavirüs Pandemisi Sonrasında İşsizliği Azaltmaya Dönük Bir Politika Önerisi: Garantili İstihdam Programları

Memleket Siyaset Yönetim, cilt.15, sa.34, ss.403-444, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Kamu İşletmeciliği Bağlamında Kalkınma Planlarının Değerlendirilmesi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Business and Economics Research Journal, cilt.11, sa.3, ss.647-669, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Onuncu ve On Birinci Kalkınma Planlarında Vergi Politikalarının İncelenmesi

Vergi Raporu Dergisi, sa.247, ss.150-166, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mali Alan Kavramına Teorik Bir Bakış ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Mali Alanlarının Hesaplanması

Maliye Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.175-191, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mali Sürdürülebilirlik Yaklaşımları ve Mali Sürdürülebilirliğe İlişkin Literatür Değerlendirmesi

Turkish Studies, Economics, Finance, Politics, cilt.14, sa.3, ss.803-829, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Gelir Tuzağından Çıkış : Türkiye Örneği

Maliye Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.257-268, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mali Alan Oluşturma Yöntemleri ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Reformlar

3. International Economics Research and Financial Markets Congress, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.281-309

Maliye Politikası Çerçevesinde Türkiye'de Bölgesel Gelir Dağılımının Vergi Tahsilatı Açısında Değerlendirilmesi

INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS, Nevşehir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, ss.43-58

Kitap & Kitap Bölümleri

Piyasa Başarısızlığı ve Devlet Başarısızlığı Karşısında Bir Alternatif: Paylaşılan Hizmetler

Türkiye'nin Güncel Mali Yapısı ve Yönetimi: Usuller, Esaslar ve Uygulamaları, Duran Bülbül,Sevilay Ece Gümüş Özüyar, Editör, Umuttepe Yayınları, İstanbul, ss.239-264, 2020

Çevresel Dışsallıklarda Kamu Ekonomisi Çözümleri

Yrd. Doç. Dr. Yaşar METHİBAY'a Armağan, Saraçoğlu F. , Çakır M. , Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.207-218, 2017