Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ozanların Âşıktan Babaya Dönüşüm Serüveni: Âşık Tarzı Şiir Geleneğinin Teşekkülünde Bektaşîliğin Rolü

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, vol.5, no.12, pp.1037-1063, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÂŞIK Tarzı Yer ile Gök Destanlarının İcra Bağlamında İşlevselliği Üzerine Bir Değerlendirme

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.44, pp.43-56, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Döneminde Okunan Kitaplardan Hasan Nüzhet Efendi’nin Letaif-i Esnaf’ı

Gazi Türkiyat, no.22, pp.119-158, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Âşık Tarzı Yer ile Gök Destanlarının Kökeni Üzerine Bir İnceleme

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.39, pp.105-118, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Âşık Tarzı Şiir Geleneğinin Teşekkülüne Dair Değerlendirmelere Bir Ek: Meyhaneler

Türkoloji Araştırmaları Dergisi (Türkbilig), no.35, pp.233-244, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Türk Kültüründe Mitolojik Bir Kahraman Olarak Aşıklar

Türklük Bilimi Araştırmaları, no.43, pp.53-65, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

‘Mücadele’den ‘Münazara’ya: Türk Edebiyatında Münazaranın Kaynağına Dair İçtimai Bir Bakış

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.58, pp.21-41, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Mizahi Bir Mektup ve Kuşbazlığa Dair Bir Vesika: Balat Şeyhi Vahyî Efendi’nin Bağdat Valisi Hasan Paşa’ya Gönderdiği Mektup

Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, no.34, pp.211-228, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Söz Söyleme Yarışında Yenilmezliğin Bir Başka Boyutu: Develili Seyrânî ile Molulu Revâî Arasında Bir Mektuplu Atışma

Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, pp.85-100, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Dönemi ‘Sözel Mizah Geleneği’ne Ait Bir Eser: Dâ’vâ-yı Tuyûr

Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi: Somut Olmayan Kültürel Miras ve Mizah, İzmir, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.105-114

Âşık Tarzı Kültür Geleneğinin Teşekkülüne Dair Değerlendirmelere Bir Ek: Meyhaneler

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 20 - 23 November 2017

FAHRİ BİLGE DEFTERLERİ IŞIĞINDA KAYSERİ VE YÖRESİNİN BİLİNMEYEN HALK ŞAİRLERİ

II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Kayseri, Turkey, 10 - 12 April 2006, pp.273-278

Books & Book Chapters

Kayseri Türküleri ve Oyun Havaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, 2019

Fahri Bilge Derlemeleri / Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri

Talas Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, 2014

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2018

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2018

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2018

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2018

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2018

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2018

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2018

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2015

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2014

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2014

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2013

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2013

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2013

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2013

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2013

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2013

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2013

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2013

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2013

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2013

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2013

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2013

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2013

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp., 2009