Âşık Tarzı Yer ile Gök Destanlarının Kökeni Üzerine Bir İnceleme


ÇAPRAZ E.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.39, pp.105-118, 2018 (Peer-Reviewed Journal)