Yer ile Gök Destanları Bağlamında Âşık İcralarında Yere ve Göğe Dair Tasvvurlar ve Bu İcra ve Tasavvurların Kökenleri Üzerine Bir İnceleme


ÇAPRAZ E.

Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu, 13 - 15 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri