Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ODE (Open Dynamics Engine) based stability control algorithm for six legged robot

MEASUREMENT, cilt.124, ss.367-377, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Design Methodology for Cuttlefish Shaped Amphibious Robot

European Journal of Science and Technology, cilt.12, sa.1, ss.214-224, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ODE (Open Dynamics Engine) Based Walking Control Algorithm for Six Legged Robot

JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE (JNRS), cilt.7, sa.2, ss.35-46, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ODE Based Joint Controller Design For Legged Robots

Journal of Current Construction Issues. Civil Engineering Present Problems, Innovative Solutions- Optimization in Business and Engineering, sa.1, ss.270-279, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A New Walking Performance Criteria for ODE (Open Dynamics Engine) Based Six Legged Robot Control

The International Conference on Material Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2018, ss.1-5

Expandable Range Communıcatıon Infrastructure For Robot Colonies

24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU2016), Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016, ss.117-120

ESTIMATION OF CONTACT FORCES ON REAL-TIME SIX LEGGED MOBILE ROBOT WITH ODE (OPEN DYNAMICS ENGINE)

International Conference on Advances in Mechanical Engineering ICAME 2016, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2016, ss.185-190

Altı Bacaklı Mobil Robot için ODE Destekli Denge Kontrolü

Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu 2015, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Haziran 2015, ss.1-6

Diğer Yayınlar