Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2009 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği

  • 2009 - 2009 Diğer

    University Of Wales-University Of Wales Institute, Cardiff, Cardiff University, Manufacturing Engineering Centre