Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Secular-Religious Division in Israel: Concepts, Necessities, Dynamics and Changing Balances

USBİK I Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Kayseri, Turkey, 31 January - 02 February 2018, vol.1, no.1, pp.246 Sustainable Development

Multiculturalism in İsrael - A nation Formed of Migrations

4th International Symposium on Asian Languages and Literatures, Aurangabad, India, 2 - 04 February 2017, vol.1, pp.6

Yaxın Şərq Münaqişəsinin İsrail Dövlətinin Demoqrafiyasına Təsiri

Akademik Vasim Məmmədəliyevin 70 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş "Şərqşünaslığın Aktual Problemləri" Mövzusunda Respublika Elmi Konfransı, Baku, Azerbaijan, 12 October 2012, pp.430-431

Yaxın Şərqdə Son Dövrlərdəki Hadisələrin Ərəb-İsrail Münaqişəsinə Təsiri və İsrail Xarici Siyasətində Yeniliklər

Azerbaycan Milli Akademiyası Doktorantarının Elmi Konfransı, Baku, Azerbaijan, 05 April 2011, pp.270-274

Türkiyə Xarici Siyasətindəki Dəyişikliklərin İsrailin Yaxın Şərq Siyasətinə Təsiri

Azerbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aspirantlarının Elmi Konfransı, Baku, Azerbaijan, 07 April 2010, pp.467-470

İvrit Dilində Neologizm Anlayışının Başqa Dillərdən Fərqli və Xarakterik Xüsusiyyətləri

Şərqşünaslıq Fakültəsinin Magistr Pilləsi üzrə "Şərq Filologiyası Məsələləri" Mövzusunda Elmi Konfransın" Materialları, Baku, Azerbaijan, 12 - 15 April 2005, pp.139-140

Metrics

Publication

13
UN Sustainable Development Goals