İbri Dilindəki Feillərin Öyrənilməsinə Bir Baxış və Yeni Araşdırmalar Zamanı Nəzərə Alınmalı Amillər


Gurbanov E.

AMEA Nəsimi Adına Dilçilik İnstitutu, Tədqiqlər dərgisi, no.4, pp.19-23, 2007 (Peer-Reviewed Journal)