Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Endometrial Precancerous Lesions in Postmenopausal Obese Women - A High Risk Group?

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, ss.195-198, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

WHAT TURKISH WOMEN KNOW ABOUT EMERGENCY CONTRACEPTION?

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.25, ss.674-677, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Toplumsal Cinsiyet, Kültür ve Şiddetin İnfertilite İle İlişkisi

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.27, ss.234-238, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sexual attitudes of nursing students and the affecting factors

Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.1745-1756, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnfertilitede Kullanılan Tamamlayıcı-Bütünleşik Uygulamalar

Türkiye Klinikleri, cilt.3, ss.122-125, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etik ve Etik Liderlik

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Gebelik Problemi:Hyperemezis Gravidarumun Tedavisinde Tamamlayıcı Uygulamalar

Turkiye Klinikleri, cilt.3, ss.99-102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimin kürtaj sırası ve sonrasındaki ağrıya etkisi

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.58-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF KRISTELLER MANEUVER ON MATERNAL AND NEONATAL OUTCOME

ARCHIVES OF CLINICAL EXPERIMENTAL SURGERY, ss.29-35, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadın İçin Medya Dost mu Düşman Mı

Türkiye klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği Özel Sayısı, cilt.1, ss.24-29, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Aile İçi Şiddete Kültürel Bakış

Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği Özel sayısı, cilt.1, ss.1-6, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Premenstural Endometrial Hiperplazili Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TIP DERGİSİ, cilt.6, ss.83-89, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of Risk Factors in Premenopausal Patients with Endometrial Hyperplasia

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, cilt.6, ss.83-89, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Toplumsal Cinsiyetin İnfertilite İle İlişkisi

Uluslara Arası Kadın Kongresi:Sosyo Hukuki Perspektifte Kadının Yeri, 5 - 09 Aralık 2018

Kadına Yönelik Şiddetin Öğrenciler Gözü İle Değerlendirilmesi

Uluslararası Kasın Kongresi:Sosyo Hukuki Perspektifte Kadının Yeri, Samsun, Türkiye, 5 - 09 Aralık 2018

Üniversite Öğrencilerinin Namus Algısı

Uluslararası Kadın Kongresi:SosyoHukuki Perspektifte Kadının Yeri, Samsun, Türkiye, 5 - 09 Aralık 2018

Kadın ve Namus Cinayetleri

Uluslararası Kadın Kongresi:Sosyo Hukuki Perspektifte Kadının Yeri, 5 - 09 Aralık 2018

Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenci Olmak

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

Kırşehir’xxdeki Kadınların Annelik Hüznü Yaşama Durumları

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

Hemşirelik cinsiyetsizleşiyor mu?

The International Congress of Black Sea Nursing Education:Teaching students to think and act as a nurse an invitation to develop innovative pathways held in12-13 October 2017, Samsun/TURKEY, Samsun, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL TUTUMLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

I. I.ULUSLARARASI ve II. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, , İZMİR, İzmir, Türkiye, 7 Ekim - 08 Kasım 2016, ss.10

Gebeler Doğum Sırasinda Yanlarinda Kimin Olmasini İster? Neden İster

I.ULUSLARARASI ve II. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.10

Sexuality and Heart Failure

EuroHeartCare Annual Congress of the Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions, İngiltere, 1 - 04 Mart 2013, ss.65-66

Sexuality And Health Failure

Euro Health Care Annual Congress of the Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions, İngiltere, 1 - 04 Mart 2013, ss.65-66

Does P6 Accupressure Reduce the Nausea?

8th Congress of the European Society of Gynecology, İtalya, 1 - 04 Eylül 2009, ss.127

The Effects of li4 Stimulation on Labor Pain

8th Congress of the European Society of Gynecology, İtalya, 1 - 04 Eylül 2009, ss.128

Behaviors and Attitudes of the Physicians Toward HPV Vaccine

8th Congress of the European Society of Gynecology, İtalya, 1 - 04 Eylül 2009, ss.132

Fear of Childbirth

8th Congress of the European Society of Gynecology, İtalya, 1 - 04 Eylül 2009, ss.128

Behaviors of Physicians Towards Pap Smear Test

8th Congress of the European Society of Gynecology, İtalya, 1 - 04 Eylül 2009, ss.130

Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Namus Kavramını Algılayışları

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2009, ss.196

The effect of education on the pain during and after the abortion

Contraception-Reproductive Health Care, praque, 30 Nisan - 03 Mayıs 2008

Kadınlar Acil Kontrasepsiyon Hakkında Ne Biliyor?

5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2007, ss.274

Kitap & Kitap Bölümleri

Cinselliğe Yönelik İnanç,Tutum, Değerler ve Mitler

Cinsel Sağlık, Nuriye Büyükkayacı Duman, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, ss.299-310, 2018

Diyabetik Bireylerde Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsel Sağlık, Nuriye Büyükkayacı Duman, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, ss.251-260, 2018

ÜREME FONKSİYONLARI

PATOFİZYOLOJİ, NİMET OVAYOLU, ÖZLEM OVAYOLU, Editör, ÇUKUROVA NOBEL TIP, ss.211-251, 2016

'Perine Masajı’ ,

Bayraktar E Kanıta Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamaları, SULTAN TAŞCI, MÜRÜVVET BAŞER, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, ss.97-101, 2015

’Egzersiz’

Kanıta Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamaları, SULTAN TAŞCI, MÜRÜVVET BAŞER, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, ss.59-63, 2015

Diğer Yayınlar