Arş.Gör.Dr.

DÜRDANE TOR


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Proğramları ve Öğretim Abd

Eğitim Bilgileri

2005 - 2015

2005 - 2015

Bütünleşik Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları Ve Öğretim , Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi , Sınıf Öğretmenliği , Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

EXPLORING PHYSICAL ENVIRONMENT AS HIDDEN CURRICULUM IN HIGHER EDUCATION: A GROUNDED THEORY STUDY

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları Ve Öğretim

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Yaratıcı Drama Lideri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Çağdaş Drama Derneği

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Öğretmen Eğitimi, Eğitimde Yaratıcı Drama

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2017 - 2017

2017 - 2017

Araştırma Görevlisi Dr.

Arizona State University, Human Communication, Human Communication

2005 - 2016

2005 - 2016

Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2011 - 2011

2011 - 2011

Araştırma Görevlisi

University Of Sydney, Faculty Of Architecture, Environment Behavior And Society

2008 - 2009

2008 - 2009

Araştırma Görevlisi

University Of Sydney, Faculty Of Architecture, Environment Behavior And Society

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Eğitimde Drama

Lisans

Lisans

Rehberlik

Lisans

Lisans

Eğitime Giriş

Lisans

Lisans

Eğitim Psikolojisi

Lisans

Lisans

Yaratıcı Drama

Lisans

Lisans

Rehberlik

Lisans

Lisans

Sosyal Beceri Eğitimi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Ortaokul 7. sınıf fen bilimleri dersi kuvvet ve enerji ünitesindeki kavramların öğreniminde aile katkısına ilişkin öğrenci ve anne görüşleri.

Sarıkaya M., TOR D. , GÜNERİ E.

Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.51-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Konuşma Çözümlemesi Yöntemi: Veri Toplama ve Çözümleme Süreçlerinde Geçerlik, Güvenirlik ve Etik

Girgin U. , Acar Y. , Akbaş E. , Yavuz E. , Selçuklu A. E. , Boran M. , et al.

Hacettepe University Journal Of Education, ss.1-22, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2020

2020

Algılanan Okul Etkililiği Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Tor D. , Yavuz E.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.506-529, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Prospective teachers’ views on the physical environment of an education faculty

TOR D. , ENGİN DEMİR C.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.474, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Important Physical Characteristics for Quality Teacher Education: The Delphi Study

TOR D.

Erciyes Journal of Education [EJE], cilt.1, ss.23-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımları ve deneyimlerinin incelenmesi

AKAR H., ERDEN F., TOR D. , ŞAHİN SAK İ. T.

Elementary Education Online, cilt.9, ss.792-806, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Linking Architecture and Education Sustainable Design for Learning Environments

TOR D. , MOORE G. T.

Architectural Science Review, cilt.52, ss.325-326, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2009

2009

Schools for the Future: Design Proposals from Architectural Psychology

TOR D. , MOORE G. T.

Architectural Science Review, cilt.52, ss.322-323, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

SİSTEMATİK İNCELEME: ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM

TOR D. , SERT E. H.

13. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 6 - 08 Kasım 2020

2020

2020

Algılanan Okul Etkililiği Ölçeği’xxnin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

TOR D. , YAVUZ E.

3.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresine (USBIK 2020), 29 - 31 Ocak 2020

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Dijital okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

DEMİR BAŞARAN S. , TOR D. , Arık E.

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 16 Kasım - 17 Nisan 2018

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

DEMİR BAŞARAN S. , TOR D. , ARIK E.

V. International Symposium on Multidisciplinary Studies, 16 - 17 Kasım 2018

2018

2018

Öğretmenlik Temalı Bir Yaratıcı Drama Dersinin Değerlendirilmesi

TOR D. , ÖZDEMİR ŞİMŞEK P., ACAR Y.

X. International Congress of Educational Research, 27 - 30 Nisan 2018

2018

2018

Hafızalardaki İyi Öğretmen Özellikleri

TOR D. , ENGİN DEMİR C.

X. International Congress of Educational Research, 27 - 30 Nisan 2018

2016

2016

Discourses of Citizenship in Turkish and American Middle School Textbooks: A Critical Analysis

ENGİN DEMİR C., TOR D. , AKTAŞ H. H.

VI. International Conference on Critical Education, London, İngiltere, 10 - 13 Ağustos 2016, ss.71

2015

2015

How do an academic building reflect field specificity?

TOR D. , ENGİN DEMİR C.

the European Conference on Educational Research, Budapest, Macaristan, 8 - 11 Eylül 2015

2015

2015

Design Criteria to Enhance Socialization among Undergraduate Students

TOR D. , ENGİN DEMİR C.

the European Conference on Educational Research, Budapest, Macaristan, 8 - 11 Eylül 2015

2012

2012

Important physical characters for quality teacher education: the Delphi study

TOR D.

the International association people environment studies (IAPS) Conference, Glasgow, İngiltere, 24 - 29 Haziran 2012

2009

2009

Development of attitude scale school physical environment

TOR D.

Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Kasım 2009, ss.173-180

2008

2008

Creative drama as an alternative teaching method in Moral Education

TOR D. , KİRAZ E.

Conference of Subjectivity, Creativity and Institution, Konya, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2008

2007

2007

Yeniden Yapılandırılan Sınıf Öğretmenliği Programı Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri

TOR D.

VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Finansal Okuryazarlık DüzeylerininBelirlenmes

DEMİR BAŞARAN S. , ARIK E., TOR D.

Current Academic Studies in Education Sciences 2018, Harun ŞAHİN Abidin TEMİZER Fatma ERDOĞAN, Editör, IVPE, Cetinje, ss.85-107, 2019

2009

2009

Drama and the enhancement of creativity: A review of research

TOR D.

Subjectivity, Creativity, and the Institution, Crouch, Christopher, Editör, BrownWalker Press, Florida, ss.165-178, 2009

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Erciyes Journal of Education

Yardımcı Editör