Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFECT OF (BASALT, GLASS AND STEEL) FIBER ADDITION ON THE COMPRESSION PROPERTIES OF CALCIUM ALUMINATE CONCRETE

2. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.1-9

SPLITTING TENSILE AND COMPRESSION PROPERTIES OF BASALT, GLASS AND STEEL FIBER REINFORCED CONCRETE

2. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.1-9

Burkulması Önlenmiş Çelik Basınç Çubuklarının Deneysel Araştırılması

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 4. Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2013, ss.32-33

Finite Element Analysis of Buckling Restrained Braces (BRBs) Designed as Different Composite Sections

International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology, Azerbaycan, 1 - 04 Eylül 2011, ss.97-101

Beton Çekirdekli Kompozit Çelik Kolon Davranışının Deneysel Araştırılması

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 3. Toplantısı, Kocaeli, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2011, ss.35-36

The Behavior of Two-layered Composite Shear Walls by the Effect of Bending Moment

8.International Congress on Advances in Civil Engineering,Estern Mediterranean University, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Eylül 2008, ss.275-284