Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prizmatik kiriş davranışının yüksek sıcaklık etkisi ile değişiminin incelenmesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.27, ss.296-303, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Experimental Study on Effect of Diagonal Reinforcement Details on Hystretic Behavior of RC Short Columns

International Science and Technology Conference (ISTEC),, Viyana, Avusturya, 25 - 28 August 2015, ss.103

Parametric Assessment on Diagonal Reinforcement Detailed RC Short Columns

International Science and Technology Conference, Doha, Qatar, 18 - 20 December 2014, ss.474

Verev Kesme Donatılarının Betonarme Kısa Kolonların Performansına Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması

4.Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 May 2013, ss.61-63

Prediction of the Behaviours by the Prismatic Beams with Polypropylene Fibers under High Temperature Effects Through Artificial Neural Networks

IJCCI 2012-International Joint Conference on Computational Intelligence, İspanya, 1 - 04 October 2012, ss.611-615