Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Experimental Investigation of the Flexural Strengthening of Fixed-Supported RC Beams

INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of the performance of externally collared RC short columns via aspect ratio

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.68, ss.277-287, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prizmatik kiriş davranışının yüksek sıcaklık etkisi ile değişiminin incelenmesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.27, ss.296-303, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Experimental Study on Effect of Diagonal Reinforcement Details on Hystretic Behavior of RC Short Columns

International Science and Technology Conference (ISTEC),, Viyana, Avusturya, 25 - 28 Ağustos 2015, ss.103

Parametric Assessment on Diagonal Reinforcement Detailed RC Short Columns

International Science and Technology Conference, Doha, Qatar, 18 - 20 Aralık 2014, ss.474

Verev Kesme Donatılarının Betonarme Kısa Kolonların Performansına Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması

4.Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.61-63

Prediction of the Behaviours by the Prismatic Beams with Polypropylene Fibers under High Temperature Effects Through Artificial Neural Networks

IJCCI 2012-International Joint Conference on Computational Intelligence, İspanya, 1 - 04 Ekim 2012, ss.611-615