Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • Mayıs 2018 Tez Savunma (Doktora)

  Sakarya Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • Ocak 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • Aralık 2016 Tez Savunma (Doktora)

  Selçuk Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • Ekim 2016 Tez Savunma (Sanatta Yeterlik)

  Erciyes Üniversitesi

  Sanatta Yeterlilik

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2015 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje