Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysing the role of MDM2 SNP309 in patients with glioblastoma multiforme

European Biotechnology Congress 2013, Slovakya, 1 - 04 June 2013, cilt.24, no.1, ss.98

. A Case of Vısceral Leıshmanıasıs who Developed Nephrotic Syndrome During Liposomal Amphotericin B Treatment.

International Symposium on Phlebotomine Sandflies., Aydın, Türkiye, 25 - 30 April 2011, ss.55